Έργα ανάπλασης οικισμών προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ στον Δ. Κασσάνδρας

Έργα ανάπλασης οικισμών, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ, θα υλοποιηθούν σε κοινότητες του Δήμου Κασσάνδρας. Οι σχετικές μελέτες κατασκευής των έργων ολοκληρώθηκαν και η διοίκηση του Δήμου ανακοίνωσε πως εγκρίθηκε η χρηματοδότησή τους από κοινοτικούς, εθνικούς και αυτοδιοικητικούς πόρους. Οι υποδομές που θα δημιουργηθούν θα πληρούν βιοκλιματικά κριτήρια, ο αστικός εξοπλισμός θα αξιοποιεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ θα αναπτυχθούν νέοι χώροι πρασίνου. Συγκεκριμένα τα έργα αφορούν:

-Στην ανάπλαση του οικισμού Φούρκας, έργο προϋπολογισμού 2,45 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Υπουργείο Ανάπτυξης.

-Σε ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων παραλιακής ζώνης των οικισμών Ν.Φώκαιας και Χανιώτης, προϋπολογισμού 608.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το «Πράσινο Ταμείο», υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

-Σε έργα εξωραϊσμού κεντρικών οδών του οικισμού Πευκοχωρίου προϋπολογισμού 410.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ Δ. Κασσάνδρας.

-Στην ανάπλαση της πλατείας Αγίας Παρασκευής, προϋπολογισμού 384.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ Δ. Κασσάνδρας.

-Στην αποκατάσταση πλακοστρωμένων οδών του οικισμού Κρυοπηγής, προϋπολογισμού 105.350 ευρώ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – υπουργείο Εσωτερικών.

-Στη συντήρηση πλακοστρωμένων οδών του οικισμού Αφύτου, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ Δ. Κασσάνδρας.

Σχετικές δημοσιεύσεις