Ανοίγει η πλατφόρμα για τις ασφαλιστικές εισφορές μη μισθωτών

Με την προτροπή «Επιλέγω ελεύθερα, συμφέρει υψηλότερα» αναμένεται να ανοίξει εντός της ερχόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για 1,4 εκ. ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες και αγρότες.

Οι μη μισθωτοί θα πρέπει να δηλώσουν σε ποια ασφαλιστική κλίμακα επιθυμούν να ενταχθούν για το 2020 από τις 6 που θεσπίστηκαν επιλέγοντας μεταξύ 220 και 576 ευρώ για κύρια ασφάλιση και υγεία.

Από αύριο θα αρχίσουν οι τεχνικές δοκιμές ενώ καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας αναμένεται να ορισθεί η 27η Φεβρουαρίου που θα ψηφισθεί το νομοσχέδιο.

Όσοι µη µισθωτοί δεν υποβάλουν αίτηση, θα ενταχθούν αυτοδίκαια στην πρώτη και ελάχιστη ασφαλιστική κατηγορία των 220 ευρώ. Ήδη, ο e-ΕΦΚΑ ετοιμάζει τα σχετικά ειδοποιητήρια, που θα σταλούν, μετά την ψήφιση του νόμου.

Μέχρι τις 12 Μαρτίου θα πρέπει να πληρωθούν οι πρώτες εισφορές Ιανουαρίου που θα υπολογιστούν με το νέο σύστημα. Η παράταση της προθεσμίας έως τις 12 Μαρτίου αντί για τέλος Φεβρουαρίου κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να μην υπάρξει διπλό σύστημα εισφορών και να αποφευχθεί ο συμψηφισμός.

Με το νέο σύστημα εισφορών ελεύθερης επιλογής οι μη μισθωτοί που δηλώνουν εισόδημα άνω των 15.000 ευρώ έχουν σημαντική ελάφρυνση καθώς αποδεσμεύεται η εισφορά από τα κέρδη τους.

Αντίθετα οι ελεύθεροι επαγγελματίες που πλήρωναν μέχρι σήμερα την κατώτατη εισφορά ύψους 185 ευρώ επιβαρύνονται με 35 ευρώ μηνιαίως καθώς η κατώτατη υποχρεωτική εισφορά αυξάνεται στα 220.

Την ίδια ώρα οι αγρότες θα κληθούν για φέτος να επιλέξουν από 119 έως 319 ευρώ τον μήνα για ΕΦΚΑ και υγεία.

Θετική είναι επίσης η διάταξη σύμφωνα με την οποία οι εισφορές είναι ακόμη χαμηλότερες κατά την πρώτη 5ετία επαγγελματικής δράσης, έκπτωση που δεν χαρακτηρίζεται πλέον ασφαλιστική οφειλή που πρέπει να επιστραφεί στο μέλλον.

Η 7η κατηγορία εισφορών για κύρια ασφάλιση ανέρχεται στα 136 ευρώ, που θα ισχύει μόνο για τους νέους επαγγελματίες κι επιστήμονες και 85 ευρώ για νέους αγρότες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σενάρια που προβλέπονται στην αναλογιστική μελέτη που συνοδεύει το ασφαλιστικό για την επιλογή ασφαλιστικής κλάσης των μη μισθωτών. Σύμφωνα με τη μελέτη έγινε η παραδοχή ότι περίπου το 80% των ασφαλισμένων αυτοαπασχολουμένων, ελεύθερων επαγγελματιών και ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ θα επιλέξει την 1η ασφαλιστική κατηγορία εισφορών. Αν το ποσοστό που επιλέγει η χαμηλή υποχρεωτική κατηγορία αυξηθεί στο 90% το σύστημα δεν παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση.

Τρέχουσες εισφορές και «ουρές» για τους αυτοαπασχολούμενους

Ωστόσο πάνω από 200.000 αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες (μηχανικοί, εργολήπτες, δικηγόροι, γιατροί, συμβολαιογράφοι) και επαγγελματίες όπως αρτοποιοί και πρατηριούχοι υγρών καυσίμων θα επιβαρυνθούν με δύο ακόμα εισφορές πλην των εισφορών υπέρ σύνταξης και υγείας.

Επομένως αν υποθέσουμε ότι ένας αυτοαπασχολούμενος μηχανικός επιλέγει την κατώτερη εισφορά των 220 ευρώ, θα πρέπει να υπολογίσει άλλα 42 ευρώ ελάχιστης εισφοράς για επικούρηση και 26 ευρώ για εφάπαξ, σύνολο 288 ευρώ.

Επιπλέον θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε μήνα 27,34 ευρώ για τις οφειλόμενες εισφορές επικουρικής του 2017 και του 2018 και 15,62 ευρώ τον μήνα για τις οφειλόμενες εισφορές εφάπαξ του 2017 και του 2018. (εξοφλούνται σε 36 δόσεις έως το Φεβρουάριο του 2022), σύνολο 330 ευρώ.

Ειδικότερα, υποχρέωση για επικουρική και εφάπαξ έχουν :

• Μηχανικοί του πρ. ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ

• Δικηγόροι Αθηνών του πρ. ΕΤΑΑ – ΤΑΝ

Υποχρέωση μόνο για επικουρική έχουν :

• Δικηγόροι υπόλοιπης Ελλάδας

• Πρατηριούχοι υγρών καυσίμων του πρ. ΟΑΕΕ

Υποχρέωση μόνο για εφάπαξ έχουν :

• Γιατροί – υγειονομικοί του πρ. ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ

Σχετικές δημοσιεύσεις