Από την κλασική γεωργία, στη γεωργία ακριβείας η δυτική Ελλάδα

«Έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες στη δυτική Ελλάδα για τη μετάβαση από την κλασική γεωργία, στη γεωργία ακριβείας, προς όφελος των παραγωγών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος», τονίζει μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης, Θεόδωρος Βασιλόπουλος.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, «η γεωργία ακριβείας παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων για τον καταναλωτή, προστατεύει την υγεία του παραγωγού, αλλά και τα εδάφη, ενώ συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής παραγωγής».

 Σύμμαχος σε αυτήν την προσπάθεια, όπως λέει ο Θεόδωρος Βασιλόπουλος, είναι το εδαφολογικό εργαστήριο, υπό την καθοδήγηση του προσωπικού τού τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας, ο Θεόδωρος Βασιλόπουλος λέει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «δίνουμε μεγάλη έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των εργαλείων που προσφέρει η γεωργία ακριβείας σε όλο το φάσμα της γεωργικής παραγωγής, καθώς και στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για την ορθολογική διαχείριση των εδαφοϋδάτινων πόρων».

«Στρατηγική μας επιδίωξη», σημειώνει, «είναι η μείωση του κόστους παραγωγής και η ποιοτική ανάδειξη του προϊόντος, γι’ αυτό και στηρίζουμε ενεργά παρεμβάσεις που αφορούν την υιοθέτηση πρακτικών γεωργίας ακριβείας που συμβάλουν στην εξοικονόμηση των γεωργικών εισροών, όπως για παράδειγμα η λίπανση και η άρδευση».

Σχετικά με τα οφέλη από τη λειτουργία του εδαφολογικού εργαστηρίου, ο Θεόδωρος Βασιλόπουλος σημειώνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «ομάδες παραγωγών της δυτικής Ελλάδας, αλλά και μεμονωμένοι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στο εδαφολογικό εργαστήριο, ώστε να πραγματοποιήσουν αναλύσεις σε επιλεγμένες φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους, των φυτών, του νερού άρδευσης και των γεωργικών αποβλήτων».

Όπως επισημαίνει, «η χρήση των ελαχίστων ποσοτήτων λιπασμάτων και άλλων αναγκαίων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και ύδατος παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων για τον καταναλωτή, στην υγεία του παραγωγού, στην προστασία των εδαφών και του περιβάλλοντος, αλλά και στη μείωση του κόστους παραγωγής».

 Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «χάρη στο εδαφολογικό εργαστήριο η Περιφέρεια έχει μια πλήρη εδαφολογική μελέτη και χάρτη γονιμότητας των εδαφών, που αποτελούν δύο σημαντικά εργαλεία για την σωστή ενημέρωση των αγροτών».

 Παράλληλα, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, «η ερευνητική ομάδα του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον επίκουρο καθηγητή, Παντελή Μπαρούχα, παρουσίασε μία νέα μεθοδολογία για την ταχύτερη εκτίμηση της φωσφορικής λίπανσης των καλλιεργειών με χρήση ρομποτικών συστημάτων και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λόγω του πολύ μικρού όγκου χημικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται, ενώ οι δοκιμές της μεθόδου πραγματοποιούνται στο εδαφολογικό εργαστήριο της Περιφέρειας».

Όσον αφορά την εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας, ο Θεόδωρος Βασιλόπουλος λέει ότι «πρόσφατα ξεκινήσαμε τις διαδικασίες στον ελαιοκομικό τομέα» και εξηγεί στο ΑΠΕ – ΜΠΕ:

«Το έργο περιλαμβάνει έρευνα και δράσεις σε 6.000 στρέμματα ελαιώνων στις περιφερειακές ενότητες Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, όπου με τη συμμετοχή επιλεγμένων παραγωγών πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, τοποθέτηση και συστηματική παρακολούθηση πυκνού δικτύου δακοπαγίδων, της λίπανσης, της άρδευσης και της φυτοπροστασίας, με βάση την εδαφοκλιματική και αγρονομική ταξινόμηση των ελαιώνων. Επίσης γίνονται λήψεις δορυφορικών δεδομένων, πτήσεις drone, και τοποθέτηση επίγειων αισθητήρων, καθώς και συλλογή και ανάλυση εδαφολογικών και φυλλοδιαγνωστικών δεδομένων και μέτρηση δεικτών ποιότητας και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των καρπών. Το έργο είναι διετούς διάρκειας και υλοποιείται με τη συνεργασία της εταιρίας “Οικοανάπτυξη” με το εργαστήριο εδαφολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών».

Όπως προσθέτει, «πρακτικές γεωργίας ακριβείας εφαρμόζουμε, σε συνεργασία πάντα με το Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο του έργου TAGs, στην περιοχή της αποξηραμένης λίμνης της Αγουλινίτσας στην Ηλεία και συγκεκριμένα στην καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας, η οποία παρουσιάζει σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Επίσης, σημειώνει, «υπάρχει προοπτική να πραγματοποιηθούν και νέες εφαρμογές στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, σε καλλιέργειες αμπέλου και ελιάς, με σκοπό την ενθάρρυνση υιοθέτησης τεχνικών γεωργίας ακριβείας από ομάδες παραγωγών και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα».

 «Όλοι όσοι ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή» τονίζει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Θεόδωρος Βασιλόπουλος, «θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ορθολογικότερη διαχείριση των συντελεστών παραγωγής, όπως είναι το αρδευτικό νερό, τα λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, οδηγεί στη μείωση του κόστους παραγωγής και τελικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής παραγωγής με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξωστρέφεια των αγροτικών επιχειρήσεων».

 «Η γεωργία ακριβείας», συνεχίζει ο αντιπεριφερειάρχης, συνδυάζει τις νέες τεχνολογίες με μια ώριμη γεωργική βιομηχανία» και εξηγεί:

«Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης καλλιεργειών που επιχειρεί να συνδυάζει το είδος και την ποσότητα των εισροών με τις πραγματικές ανάγκες καλλιέργειας για μικρές περιοχές εντός ενός αγροτικού τομέα. Αυτός ο στόχος δεν είναι καινούργιος, αλλά οι νέες τεχνολογίες που είναι τώρα διαθέσιμες επιτρέπουν την υλοποίηση της έννοιας της γεωργίας ακριβείας σε ένα πρακτικό περιβάλλον παραγωγής».

Τέλος, όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ -ΜΠΕ, «η προώθηση και η διάδοση των αρχών της γεωργίας ακριβείας, με τη βοήθεια των καινοτόμων τεχνολογιών, θα επιτρέψουν στους αγρότες να κάνουν το σωστό την κατάλληλη στιγμή, μειώνοντας τα απόβλητα, αυξάνοντας τις αποδόσεις και βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες, με οφέλη τόσο οικονομικά όσο και φιλοπεριβαλλοντικά».

Σχετικές δημοσιεύσεις