Δέσμευση για Μηδενικές εκπομπές CO2 από την αεροπορική βιομηχανία το 2050

Η ευρωπαϊκή αεροπορική βιομηχανία έχει δεσμευτεί να επιτύχει αυτό το στόχο και να συμβάλει στους στόχους που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στη Συμφωνία του Παρισιού.

Οι πέντε αεροπορικές ενώσεις (A4E, ACI EUROPE, ASD, CANSO και ERA), που εκπροσωπούν κατασκευαστές αεροσκαφών, αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια και παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας στην Ευρώπη, ενώθηκαν για να σχεδιάσουν μια διαδρομή προς αυτή την κατεύθυνση. Το «Destination 2050» αντικατοπτρίζει τον κοινό, τελικό στόχο.

Οι μηδενικές εκπομπές CO2, από όλες τις πτήσεις εντός της Ευρώπης και από όσες αναχωρούν από χώρες της Ευρώπης για εκτός αυτής, μπορούν να επιτευχθούν έως το 2050 μέσω κοινών, συντονισμένων και αποφασιστικών προσπαθειών της βιομηχανίας και των κυβερνήσεων. Το «Destination 2050» δείχνει μια πορεία που συνδυάζει νέες τεχνολογίες, βελτιωμένες λειτουργίες, βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα και οικονομικά μέτρα. Οι απόλυτες εκπομπές μπορούν να μειωθούν κατά 92%, ενώ το υπόλοιπο 8% μπορεί να επιτευχθεί μέσω φυσικού άνθρακα (π.χ. δάση) ή ειδικών τεχνολογιών (δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα).

Το Royal Netherlands Aerospace Center και το SEO Amsterdam Economics διεξήγαγαν μια μελέτη με εντολή των πέντε αεροπορικών ενώσεων κι αξιολόγησε σε ποιο βαθμό τέσσερις ομάδες μέτρων βιωσιμότητας είναι σε θέση να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα έως το 2050, επηρεασμένες από πολιτικές και δράσεις.

Τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων συγκρίνονται με ένα υποθετικό σενάριο αναφοράς λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή αύξηση της ζήτησης και τον πρόσφατο αντίκτυπο του COVID-19.

Αυτά τα μέτρα αειφορίας έχουν ως αποτέλεσμα τις καθαρές μειώσεις εκπομπών CO2 το έτος 2050:

  • 111 MtCO2 (μετρικοί τόνοι διοξειδίου του άνθρακα) μέσω βελτιώσεων στην τεχνολογία αεροσκαφών και κινητήρων.
  • 60 MtCO2 από χρήση υδρογόνου στα αεροσκάφη σε ενδοευρωπαϊκές διαδρομές.
  • 51 MtCO2 από κηροζίνη ή (υβριδικά) ηλεκτρικά αεροσκάφη.
  • 18 MtCO2 μέσω βελτιώσεων στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και στις λειτουργίες αεροσκαφών.
  • 99 MtCO2 μέσω της χρήσης βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF).
  • 22 MtCO2 μέσω οικονομικών μέτρων.

Κι όλα αυτά, ενώ θα διατηρηθεί ένας μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης επιβατών κατά 1,4%.

Μεσοπρόθεσμα, έως το 2030, ο στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές CO2 από όλες τις πτήσεις εντός της Ευρώπης και για όσες αναχωρούν από την Ευρώπη κατά 45% και κατά 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Καταλήγοντας, οι πέντε ενώσεις καλούν τις εθνικές κυβερνήσεις και την ΕΕ να θεσπίσουν ένα πολιτικό πλαίσιο που θα επιτρέπει αποτελεσματικά στη αεροπορική βιομηχανία να πετύχει τους στόχους της.

Σχετικές δημοσιεύσεις