Δανία 10.000 εγκέφαλοι στη φορμόλη..όλοι αυτοί οι εγκέφαλοι ελήφθησαν από ψυχικά άρρωστα άτομα σε ψυχιατρικά ιδρύματα, χωρίς τη συγκατάθεση των ασθενών ή των οικογενειών τους.

Η μεγαλύτερη συλλογή στον πλανήτη  «φαιάς ουσίας» στον πλανήτη βρίσκεται αποθηκευμένη σε δοχεία με φορμόλη στο υπόγειο του πανεπιστημίου της Δανίας και απαριθμεί σχεδόν δέκα χιλιάδες εγκεφάλους.  

«Τα περισσότερα από τα ιδρύματα της Δανίας ήταν μέρος της κρατικής ψυχιατρικής, επομένως ήταν κρατικά ψυχιατρικά νοσοκομεία και δεν υπήρχαν ξένοι να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το τι συνέβαινε σε αυτά τα ιδρύματα», λέει ο Jesper Vaczy Kragh, ιστορικός. 

Ανεξάρτητα από τις συνθήκες υπό τις οποίες αποκτήθηκαν οι εγκέφαλοι, το Δανικό Συμβούλιο Ηθικής αποφάσισε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για έρευνα.

Οι 10.000 εγκέφαλοι ελήφθησαν κατά την περίοδο 1945-1980 από τον Erik Strömgren, έναν γνωστό Δανό ψυχίατρο, μαζί με έναν νευροπαθολόγο σε κρατικά ψυχιατρικά νοσοκομεία, όπου κανείς δεν ήξερε τι συνέβαινε. 

Πηγή: Euronews.Albania 

Σχετικές δημοσιεύσεις