Δεκαεπτά προτάσεις που θα δώσουν λύση σε υπαρκτά προβλήματα του ΑΠΘ

Ολοκληρώθηκε η δράση ImproveMyCampus με την επιλογή 17 τεκμηριωμένων προτάσεων, από τις 154 που υποβλήθηκαν, για παρεμβάσεις και υπηρεσίες που θα δώσουν λύση σε υπαρκτά προβλήματα και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των φοιτητών, των εργαζομένων και των επισκεπτών της Πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ. Οι επιλεγείσες 17 προτάσεις, ή επιβραβεύονται και προκρίνονται στο στάδιο της υλοποίησης, είτε πιλοτικά, είτε πλήρως.

Οι 154 προτάσεις που υποβλήθηκαν που ομαδοποιήθηκαν στις ακόλουθες πέντε θεματικές ενότητες:

Α. Μετακίνηση (στάθμευση – μετακίνηση – μεταφορά – σήμανση)

Β. Υποδομές (εγκαταστάσεις – δομές – χώροι)

Γ. Λειτουργία (οργάνωση και λειτουργία/παροχή υπηρεσιών)

Δ. Περιβάλλον (οικολογία – κάπνισμα)

Ε. Ασφάλεια (ασφάλεια στο campus – ναρκωτικά)

Η πλειονότητα (58%) των ιδεών προήλθε από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες. Υψηλό ποσοστό (19%) των προτάσεων υποβλήθηκε από μέλη ΔΕΠ, ενώ οι υπόλοιπες προτάσεις υποβλήθηκαν από τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού και αποφοίτους του ΑΠΘ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι εκπροσωπήθηκε το σύνολο των Σχολών του ΑΠΘ, ενώ τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής καταγράφηκαν από την Πολυτεχνική Σχολή (23%), τη Φιλοσοφική Σχολή (14%), τη Σχολή Θετικών Επιστημών (14%) και τη Σχολή Επιστημών Υγείας (10%).

Να σημειωθεί ότι αύριο ο Πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας, θα ευχαριστήσει και θα συγχαρεί τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας των οποίων οι προτάσεις θα υλοποιηθούν, σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 11.30, στην Αίθουσα Συγκλήτου (Κτίριο Διοίκησης, 7ος όροφος).

Σχετικές δημοσιεύσεις