Δισφαινόλη Α ανιχνεύτηκε σχεδόν σε όλους τους Ευρωπαίους! Κίνδυνος για την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων

Η έκθεση του πληθυσμού στη συνθετική χημική ουσία Bisphenol A (BPA), η οποία χρησιμοποιείται σε οτιδήποτε, από πλαστικά και μεταλλικά δοχεία τροφίμων έως επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού και σωλήνες πόσιμου νερού στην Ευρώπη, είναι πολύ πάνω από τα αποδεκτά επίπεδα ασφάλειας υγείας, σύμφωνα με ενημερωμένα ερευνητικά δεδομένα. Αυτό ενέχει δυνητικό κίνδυνο για την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Η δισφαινόλη Α και δύο άλλες δισφαινόλες που χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα της BPA (δισφαινόλη S και δισφαινόλη F) μετρήθηκαν στα ούρα από 2.756 ενήλικες από 11 χώρες, συγκεκριμένα Κροατία, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Φινλανδία, Γερμανία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία και την Ελβετία, που εκπροσωπούν τη βόρεια, την ανατολική, τη νότια και τη δυτική Ευρώπη. Στις χώρες που συμμετείχαν στη βιοπαρακολούθηση για BPA, το επίπεδο υπέρβασης κυμαινόταν μεταξύ 71% και 100%. Συνεπώς, η έκθεση του πληθυσμού στην BPA στην Ευρώπη είναι πολύ υψηλή και αποτελεί δυνητικό πρόβλημα για την υγεία. Κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια τρέχουσα ανησυχία για την υγεία από τη διατροφική έκθεση σε BPA, ειδικά από κονσερβοποιημένα τρόφιμα, η οποία βρέθηκε ότι είναι η πιο σημαντική πηγή έκθεσης για όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

Η ενημέρωση του ΕΟΧ, με βάση δεδομένα που συλλέχθηκαν από μια μελέτη ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης της ΕΕ, διαπίστωσε ότι έως και το 100% των ατόμων που συμμετείχαν από 11 χώρες της ΕΕ ήταν πιθανό να εκτεθούν στη χημική ουσία πάνω από τα όρια ασφαλείας για την υγεία . Αυτό εγείρει σημαντικές ανησυχίες για την υγεία για τον ευρύτερο πληθυσμό της ΕΕ.

Σχετικές δημοσιεύσεις