ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΘΕΛΙΝΟ

Τα εγκαίνια του νέου Γυμναστηρίου Πεθελινού θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη
19 Ιουνίου 2024, στις 20:00 στο Πεθελινό.
Πρόκειται για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ», συνολικού προϋπολογισμού
679.308 ευρώ, πλέον των νόμιμων αναθεωρήσεων, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014 – 2020» (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).
Η ένταξη στο πρόγραμμα και η υλοποίηση του έργου μετατροπής του παλαιού,
κλειστού εδώ και χρόνια Δημοτικού Σχολείου σε ένα σύγχρονο γυμναστήριο, θα
δώσει ώθηση στο Κωπηλατοδρόμιο του Πεθελινού και θα συμβάλλει εκτός από την
ανάπτυξη του αθλήματος και στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Σχετικές δημοσιεύσεις