Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων ΟΤΑ – Δίνονται πάνω από 5,4 εκατ. ευρώ (αποφάσεις)

Πάνω από 5,4 εκατ. ευρώ δίνονται με αποφάσεις του ΥΠΕΣ για την εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων δήμων και περιφερειών. Συγκεκριμένα:

-Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίνεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου  που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.», την επιχορήγηση Δήμων της Χώρας με ποσό ύψους 127.790,00€, για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων τους, που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Σχετικές δημοσιεύσεις