Η Επίτροπος Γιούανσον συμμετέχειστη συνάντηση του δικτύουεθνικών συντονιστών και εισηγητών της ΕΕ

Αθήνα, 17/06/2024

Αύριο, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον θα συμμετάσχει στη συνάντηση του δικτύου εθνικών συντονιστών και εισηγητών της ΕΕ σε θέματα εμπορίας ανθρώπων. Η συνάντηση πραγματοποιείται στις 17 και στις 18 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, υπό την προεδρία της συντονίστριας της δράσης κατά της εμπορίας ανθρώπων σε επίπεδο ΕΕ και της Προεδρίας του Συμβουλίου.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών, οργανισμών της ΕΕ και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τα άτομα που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση θα εξετάσουν τις υφιστάμενες προκλήσεις όσον αφορά τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης σε τομείς υψηλού κινδύνου, ενώ θα συζητήσουν και για την προστασία των θυμάτων, για την πρόληψη, καθώς και για τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και του ιδιωτικού τομέα. Θα επικεντρωθούν επίσης στην εμπορία ανθρώπων που αποσκοπεί στον εξαναγκασμό των θυμάτων να συμμετάσχουν σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Τον Απρίλιο του 2021, η ΕΕ ανακοίνωσε τη στρατηγική για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, με έμφαση στην πρόληψη, την απονομή δικαιοσύνης και τη στήριξη των θυμάτων. Η ανακοίνωση αυτή οδήγησε και στην πρόταση της Επιτροπής τον Δεκέμβριο του 2022 σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την εμπορία ανθρώπων, η οποία εγκρίθηκε από τους συννομοθέτες στις 27 Μαΐου 2024. Η επικαιροποιημένη οδηγία παρέχει ισχυρότερα εργαλεία στις αρχές επιβολής του νόμου και στις δικαστικές αρχές για τη διερεύνηση και τη δίωξη νέων μορφών εκμετάλλευσης. Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα, ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 2 χρόνια για να μεταφέρουν τις διατάξεις της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο.

Σχετικές δημοσιεύσεις