Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για αυστηρότερο έλεγχο των εξαγωγών αποβλήτων

Αθήνα, 17/11/2023

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη χθες το βράδυ μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων, βάσει της οποίας η ΕΕ θα αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τα απόβλητά της και δεν θα εξάγει τα περιβαλλοντικά της προβλήματα σε τρίτες χώρες. Οι κανόνες θα διευκολύνουν επίσης την αξιοποίηση των αποβλήτων ως πόρου. Η συμφωνία συμβάλλει στον στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για τη μείωση της ρύπανσης και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. 

Θα απαγορευτεί η εξαγωγή πλαστικών αποβλήτων από την ΕΕ σε χώρες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ. Μόνον εφόσον πληρούνται αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι, οι επιμέρους χώρες θα μπορούν να παραλαμβάνουν τέτοια απόβλητα πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων. Υπό το πρίσμα του παγκόσμιου προβλήματος των διογκούμενων ποσοτήτων πλαστικών αποβλήτων και των προκλήσεων της βιώσιμης διαχείρισής τους, με το μέτρο αυτό οι νομοθέτες της ΕΕ φιλοδοξούν να προλάβουν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τη ρύπανση σε τρίτες χώρες από πλαστικά απόβλητα που παράγονται στην ΕΕ. 

Άλλα ανακυκλώσιμα απόβλητα θα εξάγονται από την ΕΕ σε χώρες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ μόνον όταν αυτές εγγυώνται τη δυνατότητα βιώσιμης διαχείρισής τους. Ταυτόχρονα, θα καταστεί ευκολότερη η μεταφορά αποβλήτων για ανακύκλωση εντός της ΕΕ χάρη σε σύγχρονες ψηφιοποιημένες διαδικασίες. Θα υπάρξει επίσης ισχυρότερη επιβολή και συνεργασία για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αποβλήτων.  

Σχετικές δημοσιεύσεις