Η INTRACOM DEFENSE προμηθεύει Συστήματα Ενεργειακής Αυτονομίας GENAIRCON για οχήματα JLTV του Λιθουανικού Στρατού

Η INTRACOM DEFENSE (IDE) επιλέχθηκε, μέσω
διαγωνιστικής διαδικασίας, για την προμήθεια του προηγμένου συστήματος
GENAIRCON SAPS (Silent Auxiliary Power System) στις Λιθουανικές Ένοπλες
Δυνάμεις, για αναβάθμιση της ενεργειακής αυτονομίας υπό συνθήκες «Ήσυχης
Λειτουργίας» (Silent Watch) μιας ειδικής έκδοσης του οχήματος JLTV.
Αυτή η αρχική σύμβαση, με πρόσθετες αναμενόμενες ποσότητες, υπογράφτηκε με
την Λιθουανική εταιρία ELSIS TS, η οποία θα αναλάβει την εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία του συστήματος SAPS στα οχήματα. Η συνεργασία με την ΕLSIS TS
ευθυγραμμίζεται με τη στόχευση της IDE για την ασφάλεια προμηθειών
(Security of Supply), μέσω των συνεργατικών προσπαθειών της εντός της ΕΕ και
του ΝΑΤΟ.
Το σύστημα ενσωματώνει την κορυφαία τεχνολογία της IDE στην αποθήκευση
ενέργειας, με τη νέα και καινοτόμα «έξυπνη» μονάδα iCCU (intelligent Charge
& Control Unit), η οποία παρέχει ολοκληρωμένο έλεγχο φόρτισης και παροχής
ισχύος με χαρακτηριστικά αυτόνομης λειτουργίας, για την αδιάλειπτη υποστήριξη του
συνόλου των ηλεκτρικών φορτίων ενός οχήματος (εξοπλισμός οχήματος,
ηλεκτρονικά και επικοινωνίες, συστήματα αποστολής), σε παρατεταμένη «Ήσυχη
Λειτουργία» (Silent Watch).

Σχετικά με το GENAIRCON SAPS της IDE
Το GENAIRCON SAPS βασίζεται στην αρχιτεκτονική ηλεκτρικής ισχύος οχημάτων
Hybrid GENAIRCON της IDE, βελτιστοποιημένη για τις ανάγκες ισχύος, τις
επιχειρησιακές απαιτήσεις και τους περιορισμούς όγκου των ελαφρών
τεθωρακισμένων οχημάτων. Το σύστημα παρέχει μια αρθρωτή και επεκτάσιμη
λύση άμεσης εφαρμογής (“Plug and Play”), με καμία ή ελάχιστες παρεμβάσεις
στο όχημα, αναβαθμίζοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, τους τακτικούς
ελιγμούς, την αυτονομία μάχης με μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και την
προστασία του προσωπικού μέσω του ελεγχόμενου θερμικού και ακουστικού ίχνους
της οχήματος.

#

Σχετικά με την IDE
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι μια ελληνική εταιρεία με μακροχρόνια διεθνή
παρουσία και αξιοσημείωτη εξαγωγική δραστηριότητα στον χώρο των Αμυντικών
συστημάτων. Η IDE χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής στον σχεδιασμό και στην
ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων στους τομείς των ηλεκτρονικών πυραυλικών
συστημάτων, τακτικών συστημάτων επικοινωνιών και πληροφοριών, ολοκληρωμένων
λύσεων επιτήρησης, υβριδικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και μη
επανδρωμένων συστημάτων.
Η IDE συγκαταλέγεται στην επίσημη λίστα προμηθευτών οργανισμών του NATO,
συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα και έχει επιτύχει να ηγείται σε ευρωπαϊκά έργα
χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Η εξωστρέφεια, η αξιοπιστία
και η ποιότητα που χαρακτηρίζουν την εταιρεία τεκμηριώνονται με όλα τα έγκυρα
διεθνή πιστοποιητικά και τις τιμητικές διακρίσεις που έχει λάβει καθ’ όλη τη διάρκεια
της πορείας της.

Σχετικές δημοσιεύσεις