Καβάλα – Από τον Κανονισμό Κρατικών Ενισχύσεων θα αποζημιωθούν οι αμυγδαλοπαραγωγοί του Οφρυνίου

Το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων ανταποκρίθηκε θετικά στην ερώτηση που υπέβαλε ο βουλευτής Καβάλας της Νέας ΔημοκρατίαςΓιάννης Πασχαλίδης, για την χορήγηση αποζημιώσεων στους αμυγδαλοπαραγωγούς, οι καλλιέργειες των οποίων επλήγησαν σε μεγάλο βαθμό κυρίως στην περιοχή Οφρυνίου του Δήμου Παγγαίου, λόγω των ξαφνικών κλιματολογικών αλλαγών το έτος 2019.

Το Υπουργείο επεσήμανε ότι, παρόλο που οι ζημίες από ακαρπία (μειωμένη παραγωγή) δεν μπορούν να ενταχθούν στην παρ. 1, του άρθρου 5, του ν.3877/2010, όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 71, του ν.4235/2014, μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων. Προκειμένου να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί, για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Ενισχύσεων (258379/9.04.2008, Φ.Ε.Κ. 646/11.04.2008) και των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013 (2006/C 319/ΕΚ), θα πρέπει, μεταξύ άλλων: α) η παραγωγή του έτους να έχει υποστεί ζημίες κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια) σε επίπεδο Νομού, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%, σε σχέση με την μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών και με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, β) τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία πρέπει να επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό των καιρικών συνθηκών ως δυσμενών και γ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, η οποία είναι βασική και απαραίτητη προϋπόθεση.

Σημειώνεται ότι, η περιφερειακή επιτροπή της Π.Ε. Καβάλας/Θάσου, η οποία συστήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, προέβη σε αξιολόγηση-επισήμανση των ζημιών στις αμυγδαλοκαλλιέργειες εσοδείας 2019 στην περιοχή του Οφρυνίου του Δήμου Παγγαίου και από το πόρισμά της προκύπτει μείωση της παραγωγής εξαιτίας διακύμανσης των θερμοκρασιών του Απριλίου 2019. Μετά την συγκέντρωση όλου του απαραίτητου υλικού και εφόσον υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών και εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, οι ζημιές θα ενταχθούν στο ετήσιο πρόγραμμα ΚΟΕ 2019 και θα αποσταλεί προς έγκριση στα εμπλεκόμενα Υπουργεία (αγροτικής ανάπτυξης και οικονομικών).

Οι ενισχύσεις θα δοθούν στους δικαιούχους παραγωγούς μετά την έγκριση του προγράμματος, η δε καταβολή των κρατικών ενισχύσεων σκοπό έχει τη συνέχιση της δραστηριότητας των παραγωγών στις γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις που υπέστησαν ζημιές, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την απώλεια του εισοδήματος για το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε το γεωργικό κεφάλαιο (φυτικό, πάγιο κ.λπ.) να επανέλθει σε παραγωγική κανονικότητα.

«Χαίρομαι ιδιαιτέρως με την θετική αυτή εξέλιξη, διότι για άλλη μια φορά κατόπιν σχετικής ερώτησης και συνεχών παρεμβάσεων, βρέθηκε λύση στο πολύ σημαντικό ζήτημα που απασχολούσε τους καλλιεργητές αμυγδάλου, ιδιαίτερα στην περιοχή του Οφρυνίου. Η κυβέρνηση της Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι στέκεται στο πλευρό του πρωτογενούς τομέα παραγωγής», δήλωσε ο Γιάννης Πασχαλίδης.

Σχετικές δημοσιεύσεις