Κατώτατος μισθός – Ποια επιδόματα αυξάνονται και πόσο

Επίδομα: Ποσό

Ειδική παροχή μητρότητας : Κατώτατος μισθός

Επίδομα γονικής αδείας: Κατώτατος μισθός

Βοήθημα λήξης ανεργίας: 13 ημερήσια επιδόματα

Βοήθημα τρίμηνης παραμονή στα μητρώα ανέργων: 15 ημερήσια επιδόματα

Επίδομα αποφυλακισμένων: 15 ημερήσια επιδόματα

Επίσχεσης Εργασίας: 20 ημερήσια επιδόματα

Αφερεγγυότητας εργοδότη: Έως 3 μισθοί

Εποχικό οικοδόμων: το 70% των 37 κατ. ημερομ/θια

Εποχικό σμυριδεργάτων: το 70% των 50 κατ. ημερομ/θια

Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό: το 70% των 25 κατ. ημερομ/θια

Άλλα εποχικά (δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης): το 70% των 35 κατ. ημερομ/θια

Βοήθημα μη μισθωτών: Μηνιαίο επίδομα ανεργίας

Επίδομα εργασίας: 50% επιδόματος ανεργίας

Αποζημίωση Μαθητών ΕΠΑ.Σ.: 75% κατ. ημερομησθίου

Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ): 80% κατώτατου μισθού

Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Κατώτατος μισθός

Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: Κατώτατο ημερομίσθιο

Προγράμματα απασχόλησης: Επιδότηση 50% – 90% του κατώτατου μισθού

Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 κατ. ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατ. ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς

Σχετικές δημοσιεύσεις