Μηδενικά ενοίκια και τον Μάιο με τα ίδια κριτήρια του Απριλίου

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενεργοποιηθεί το πακέτο μηδενικών ενοικίων για τον Μάϊο. Το πιθανότερο σενάριο αυτήν την στιγμή είναι τα κριτήρια να είναι τα ίδια με του Απριλίου.

Παράλληλα, στο τραπέζι έχει «πέσει» εισήγηση και για την καθιέρωση διπλής ταχύτητας ελαφρύνσεων ενοικίων ανάλογα με το εάν άνοιξαν τον Απρίλιο οι επιχειρήσεις ή όχι. Ωστόσο, φαίνεται πως η επικρατέστερη άποψη είναι η πρώτη, καθότι φαίνεται πως το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα επαναληφθεί και τον Ιούνιο

Επίσης, για τους εργαζομένους επιχειρήσεων που παραμένουν κλειστές διατηρείται το επίδομα των 534 ευρώ το οποίο θα συμπληρωθεί με το πρόγραμμα ΣΥΝ-Εργασία το οποίο παρατείνεται έως τον Σεπτέμβριο. Τα συνολικά μέτρα στήριξης του Μαϊου αναμένεται να οριστικοποιηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και σήμερα.

Δήλωση για «κουρεμένα» ενοίκια

Την ίδια ώρα, θα πρέπει οι περίπου 269.461 ιδιοκτήτες που έλαβαν προκαταβολικά αποζημίωση για κουρεμένα ενοίκια του Μαρτίου, να υποβάλλουν μέχρι και τις 14 Μαΐου την δήλωση Covid στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ που άνοιξε χθες.

Οι ίδιοι έλαβαν ποσό  ύψους 182,5 εκατ. ευρώ, με το οποίο το κράτος κάλυψε έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Λόγω του ότι είχαν τεθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τον Μάρτιο, η ΑΑΔΕ καλεί τους ιδιοκτήτες και υπεκμισθωτές ακινήτων να υποβάλουν τη δήλωση Covid για τα κουρεμένα ενοίκια του περασμένου μήνα έως τις 14 Μαΐου 2021 προκειμένου να γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις στα στοιχεία των ιδιοκτητών και ενοικιαστών ακινήτων με μειωμένα μισθώματα.

Όσοι δεν υποβάλουν τη δήλωση θα κληθούν να επιστρέψουν στο κράτος της αποζημίωση καθώς η νέα απόφαση του υπουργείου Οικονομικών ορίζει ρητά ότι «για τις περιπτώσεις που προκαταβληθεί αποζημίωση αλλά δεν υποβληθεί «Δήλωση Covid» έως τις 14 Μαΐου 2021 το ποσό καθίσταται απαιτητό».

Προϋποθέσεις

Σημειώνεται ότι η προκαταβολή του ποσού της αποζημίωσης για τον μήνα Μάρτιο 2021 διενεργήθηκε  στους δικαιούχους που έχουν υποβάλλει δήλωση Covid  για το μήνα Φεβρουάριο 2021, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

-Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.
-Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
-Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
-Ο μισθωτής-επιχείρηση να είναι κατά περίπτωση δικαιούχος απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021 βάσει των ΚΑΔ
-Να τελεί σε αναστολή για τον μήνα Μάρτιο η σύμβαση εργασίας/ναυτολόγησης, του μισθωτή ή συζύγου/ έτερου μέρος συμφώνου συμβίωσης.
-Να τελεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας, για τον μήνα Μάρτιο, ενός τουλάχιστον γονέα με τέκνο – εξαρτώμενο μέλος το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του.

Σχετικές δημοσιεύσεις