Οικολογικός σχεδιασμός για βιώσιμα υλικά – Διαβούλευση σχετικά με τις προτεραιότητες για τα νέα προϊόντα

Αθήνα, 01/02/2023

Η Επιτροπή ξεκίνησε διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη θέσπιση προτεραιοτήτων για τα νέα προϊόντα, οι οποίες θα ρυθμιστούν νομικά με τον κανονισμό για τον οικολογικό σχεδιασμό για βιώσιμα προϊόντα, ο οποίος προτάθηκε πρόσφατα. Ο κανονισμός θα προβλέπει «νέες απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού» ώστε να καταστήσει πιο βιώσιμα από περιβαλλοντική άποψη ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ. Θα ενισχυθεί η αποδοτικότητά τους σε ενέργεια και πόρους, η κυκλικότητα και ιδίως η δυνατότητα επανάχρησής και επισκευής τους, η ανθεκτικότητα και η ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, με παράλληλη αύξηση της περιεκτικότητάς τους σε ανακυκλωμένα υλικά.

Θα καθοριστούν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων ή για ομάδες προϊόντων με κοινά χαρακτηριστικά. Η Επιτροπή θέλει να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με τις κατηγορίες νέων προϊόντων και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν πρώτα, ώστε ο καθορισμός των προτεραιοτήτων να είναι διαφανής και συμπεριληπτικός. 

Η διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει 12 εβδομάδες από την ημερομηνία δημοσίευσης όλων των γλωσσικών εκδόσεων, είναι διαθέσιμη εδώ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βιώσιμα προϊόντα είναι διαθέσιμες εδώ.

Η Επιτροπή σκοπεύει επίσης να διοργανώσει διαδικτυακή εκδήλωση εντός των προσεχών εβδομάδων για να παρουσιάσει τη δημόσια διαβούλευση και την προκαταρκτική ανάλυση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JCR) στην οποία βασίζεται. 

Σχετικές δημοσιεύσεις