Ο Δήμος Παύλου Μελά στους πρώτους από τους 120 Δήμους που χρηματοδοτούνται για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων

Ο Δήμος Παύλου Μελά για τρίτη συνεχή χρονιά βρίσκεται μέσα στους πρώτους από τους 120 συνολικά χρηματοδοτούμενους Δήμους και Συνδέσμους Δήμων για δαπάνες σχετικά με την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2019.

Με την υπ’ αριθμ. 3260/338943/30-12-2019 (ΦΕΚ Β΄ 4891/31-12-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων που χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, καθώς και του ύψους χρηματοδότησης για το έτος 2019», εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Παύλου Μελά ποσού 9.673,81€ έναντι δαπάνης ποσού 48.369,07€  για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που πραγματοποιήθηκαν και εξοφλήθηκαν το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019 όπως ορίζει η  ΚΥΑ χρηματοδότησης (το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου δεν καλύπτεται).

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, όπως κάθε έτος, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1593/166597/05.07.2019 (ΦΕΚ Β 2894) Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπέβαλε στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΜΕΘ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εκτός των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών (απολογιστική έκθεση εργασιών, εξοφλημένα παραστατικά δαπανών, σχετικές συμβάσεις κλπ) τις αναλυτικές καταγραφές των στοιχείων περίθαλψης και γενικότερα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων ανά αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης (όπως καταγράφονται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση του ΥΠΑΑΤ) που διαχειρίστηκε.

Η έγκριση χρηματοδότησης του παραπάνω ποσού από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποδεικνύει την σοβαρή προσπάθεια που γίνεται στο Δήμο αλλά και την πλήρη διαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων για τα αδέσποτα ζώα.

Παρά το περιορισμένο ύψος του ποσοστού χρηματοδότησης των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων (20% για το έτος 2019 έναντι ποσοστού 27,5 για το έτος 2018) για επιλέξιμες δαπάνες ενεργειών διαχείρισης αδέσποτων ζώων, ο Δήμος Παύλου Μελά κάθε έτος με ιδίους πόρους, κατά κύριο λόγο, προγραμματίζει τις ενέργειες που εκτελεί με κύριο στόχο την σταδιακή μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:

1) περισυλλογή, 2) καταγραφή και σήμανση, 3) κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος

4) αποπαρασίτωση, 5) εμβολιασμός, 6) στείρωση και 7) υιοθεσία ή επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων.

Ο Δήμος Παύλου Μελά συνεργάζεται με φιλοζωικά σωματεία για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τη διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων εντός των σχολικών μονάδων και για ενημερωτικές δράσεις σχετικά με την καλλιέργεια φιλοζωικής παιδείας και την αρμονική συμβίωση του ανθρώπου με τα ζώα.

Τέλος ο Δήμος μας έχει ήδη καταθέσει τις προτάσεις του για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στις μελλοντικές τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων  και του πολίτη.

Σχετικές δημοσιεύσεις