Περικοπές 465 θέσεων εργασίας προσωπικού εδάφους στην Air France

Θα πραγματοποιηθούν μέσω προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησηςRead more

Σχετικές δημοσιεύσεις