Προχωρούν τα «πράσινα» Δικαστικά Μέγαρα σε Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς και Έδεσσα

«Βγήκε» και επισήμως από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ», μέσω του μοντέλου ΣΔΙΤ, εκτιμώμενης αξίας ύψους 120 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή ή ανακατασκευή, ασφάλιση, διαχείριση και συντήρηση για διάστημα τριάντα (30) ετών τριών (3) νέων Δικαστικών Μεγάρων στο Κιλκίς, στην Έδεσσα και στις Σέρρες και του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Ο Κύριος του Έργου είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης περιλαμβάνεται η λειτουργική ανακατασκευή του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και η ανέγερση τριών (3) μεγάρων στο Κιλκίς, την Έδεσσα και τις Σέρρες, που περιλαμβάνει τα νέα κτίρια με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου τριών νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 15η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα γίνει την πέμπτη (5η) κατά σειρά εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την Ημερομηνία Υποβολής, άρα την επόμενη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου. Ο ακριβής προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβληθούν στον Ι.Φ.Σ. θα καθοριστεί βάσει των αποτελεσμάτων του διαλόγου κατά το Στάδιο Β.Ι της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού και θα συμπεριληφθεί στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.

Χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα

Τα Δικαστικά Μέγαρα Έδεσσας, Σερρών και Κιλκίς θα πρέπει να καταταχθούν σύμφωνα με την ενεργειακή τους μελέτη, στην ανώτερη ενεργειακά κατηγορία Α+. Σύμφωνα με τον ενεργειακό σχεδιασμό τους απαιτείται η ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας μέσω συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), καθώς και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα κτήρια αυτά θα πρέπει να παρουσιάζουν ετήσια πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση, κλιματισμό, φωτισμό, αερισμό και ζεστό νερό χρήσης κάτω των 10 kWh/m2/έτος. Η όλη ενεργειακή μελέτη θα πρέπει να εκπονείται συμφώνα με τον ΚΕΝΑΚ, και να συμπληρώνεται με ειδικά υπολογιστικά δεδομένα που προκύπτουν από την προσομοίωση του κτιρίου με αναγνωρισμένα διεθνώς υπολογιστικά εργαλεία ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Παράλληλα, πρέπει να τεκμηριώνεται και η εξαιρετική περιβαλλοντική τους απόδοση με χρήση διεθνώς αναγνωρισμένης μεθοδολογίας περιβαλλοντικής αξιολόγησης (Environmental Assessment Method), όπως το LEED ή άλλη ισοδύναμη διεθνής μεθοδολογία (BREEΑM, DGΝB, HQE). Εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση θεωρείται αυτή που είναι ισοδύναμη ή καλύτερη από το χρυσό LEED.

Το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ως υφιστάμενο και ριζικά ανακαινιζόμενο κτήριο θα πρέπει να καταταχθεί σε ίδια κατηγορία ή ανώτερη από την ενεργειακή κατηγορία Β. . Σύμφωνα με τον ενεργειακό σχεδιασμό του απαιτείται η ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας (ΝΖΕΒ) μέσω συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), καθώς και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Δικαστικό Μέγαρο Σερρών (ανέγερση)

Στις Σέρρες προβλέπεται η ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου σε οικόπεδο έναντι του Πάρκου Ηρώων συνολικής επιφάνειας 12.401,18 τ.μ. Σκοπός της ανέγερσης του νέου κτιρίου αποτελεί η στέγαση του συνόλου των υφιστάμενων δικαστικών λειτουργιών της πόλης των Σερρών. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών σε επίπεδο εγκαταστάσεων και υποδομών του νέου κτιρίου γίνεται με γνώμονα τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις μελλοντικές ανάγκες για την έκβαση των δικαστικών υποθέσεων δικαιοδοσίας των Σερρών.

Ο γενικός σχεδιασμός του έργου βασίζεται πρωτίστως στη λειτουργική οργάνωση των υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τις παρεχόμενες δικαστικές υπηρεσίες και την επίλυση ουσιωδών ζητημάτων που αντιμετωπίζονται και δυσχεραίνουν το έργο των δικαστικών λειτουργών στην πόλη. Λαμβάνοντας τα ανωτέρω υπόψη, στο νέο κτίριο θα στεγάζονται τα παρακάτω:

• Πρωτοδικείο

• Εισαγγελία Πρωτοδικών

• Ειρηνοδικείο

• Πταισματοδικείο

• Διοικητικό Πρωτοδικείο

• Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων

• Δικηγορικό Σύλλογο Σερρών.

Σχετικές δημοσιεύσεις