Στην Κρήτη οι μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις της μέγιστης θερμοκρασίας τον Ιανουάριο του 2022

Οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στην Κρήτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μέση απόκλιση του μήνα σε όλη τη χώρα, με κατά 1.2°C χαμηλότερες τιμές μεγίστων θερμοκρασιών από τη μέση τιμή της δεκαετίας 2010-2019.

Πρόκειται για τον 3ο πιο ψυχρό Ιανουάριο στην Κρήτη μετά το 2010, πίσω από τους αντίστοιχους του 2017 και 2012.

Η κατάταξη της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας στην Κρήτη από το 2010 και μετά δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Ο Ιανουάριος του 2021 παραμένει ο θερμότερος Ιανουάριος στην Κρήτη μετά το 2010.Image

Σχετικές δημοσιεύσεις