ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΟΣΕΑΝ Σερρών μετά από την επιτυχημένη διοργάνωση σεμιναρίου πρώτων βοηθειών σε περιβάλλον μάχης 21/4/2018), αλλά και εν όψει της ενεργής εμπλοκής του Συνδέσμου μας στην Πολιτική Προστασία και με δεδομένο ότι επιδιώκουμε πάντα την κατάρτιση και των εμπλουτισμό των γνώσεών μας σε θέματα πρώτων βοηθειών, πρόκειταιναοργανώσεισεσυνεργασίαμε τον πιστοποιημένο φορέα ()μάδα Διαχείρισης κρίσεων), το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019 εκπαιδευτικό πρόγραμμαπρώτωνβοηθειώνκαιαντιμετώπισηςτραυματισμών. Τοσεμινάριοθαείναιτετράωρηςδιάρκειαςκαιθαχορηγηθούνβεβαιώσειςσυμμετοχής. Αναμένουμε την μαζική συμμετοχή των μελών αλλά και φίλων του Συνδέσμου μας.

Σχετικές δημοσιεύσεις