Ένα νέο εμπορικό εργαλείο βοηθάει την ΕΕ να αντισταθεί στον οικονομικό εξαναγκασμό

Σήμερα, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το νέο εργαλείο κατά των μέτρων οικονομικού εξαναγκασμού, το οποίο θα αρχίσει να ισχύει στις 27 Δεκεμβρίου. Το νέο εργαλείο παρέχει στην ΕΕ μέσα για την αποτροπή και την αντιμετώπιση του οικονομικού εξαναγκασμού, προασπίζοντας έτσι τα συμφέροντά της ίδιας και των κρατών μελών της στην παγκόσμια σκηνή. Το εργαλείο έχει πρωτίστως σχεδιαστεί για να λειτουργεί αποτρεπτικά κατά του οικονομικού εξαναγκασμού. Όταν παρόλα αυτά σημειώνεται εξαναγκασμός, το εργαλείο παρέχει μια βάση για καλά σταθμισμένη αντίδραση ώστε να σταματήσει ο εξαναγκασμός. Όταν μια χώρα αρνείται να άρει τον εξαναγκασμό, το εργαλείο παρέχει στην ΕΕ ένα ευρύ φάσμα πιθανών αντιμέτρων. Σε αυτά περιλαμβάνονται η επιβολή δασμών, οι περιορισμοί στο εμπόριο υπηρεσιών και στις σχετικές με το εμπόριο πτυχές των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και περιορισμοί στην πρόσβαση σε άμεσες ξένες επενδύσεις και δημόσιες συμβάσεις. Το εργαλείο, καθώς και τα μέτρα που μπορούν να αναληφθούν στο πλαίσιό του συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ και εδράζονται πλήρως στο διεθνές δίκαιο. Πέραν του εν λόγω εργαλείου, θεσπίζονται διάφορα άλλα εργαλεία για την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας της Ευρώπης, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την οικονομική ασφάλεια, την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Ιούνιο του 2023.

Σχετικές δημοσιεύσεις