Έρευνα εντόπισε τι συνδέει το σεξ, το φαγητό και το χρήμα

Έρευνα εντόπισε τι συνδέει το σεξ, το φαγητό και το χρήμα Αυτές οι τρεις λέξεις στο μυαλό

των περισσοτέρων είναι συνδεδεμένες με την έννοια της απόλαυσης, και για κάποιους αποτελούν το τρίπτυχο των όσων επιθυμούν στη ζωή. Όμως μια νέα μελέτη λέει πως και τα τρία αυτά πράγματα αποτελούν "ανταμοιβές".

Όπως διαβάζουμε στο ygeiamou.gr, η κατανάλωση φαγητού, η σεξουαλική επαφή και το να βγάζεις χρήματα αποτελούν ανταμοιβές που οδηγούν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ο βαθμός του κινήτρου ποικίλλει από άτομο σε άτομο και διαφοροποιείται από την εφηβεία ως το γήρας. Μια νέα μελέτη εστιάζει στο εσωτερικό του εγκεφάλου και πώς διαχειρίζεται φαγητό, σεξ και χρήματα

Τα τρόφιμα και το σεξ ταξινομούνται ως πρωταρχικές ανταμοιβές, επειδή ήταν απαραίτητα για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους από την αρχή της Ιστορίας. Τα χρήματα θεωρούνται ως δευτερεύουσα ανταμοιβή επειδή είναι μια ανθρώπινη επινόηση που από μόνη της δεν είναι απαραίτητη για την επιβίωση. Η ανταλλακτική αξία του χρήματος είναι που καθιστά το χρήμα μέσο απόκτησης φαγητού αλλά και σεξ/σχέσεων. Το γιατί είναι δευτερεύον νευρολογικά αποδεικνύεται ξεκάθαρα σε ένα κραχ, μια χρεοκοπία, όπου το χρήμα δεν έχει κανένα αντίκρισμα.

Τα βασικά γάγγλια (ή βασικοί πυρήνες) αναφέρονται σε αλληλοσυνδεδεμένες δομές της γκρίζας ύλης του εγκεφάλου, που βρίσκονται κάτω από τον εγκεφαλικό φλοιό και πάνω από τον μεσεγκέφαλο. Ιστορικά, οι περιοχές του εγκεφάλου των βασικών γαγγλίων θεωρήθηκαν κυρίως ως του μέρος του συστήματος που διευκολύνει τις φυσικές ενέργειες που απαιτούνται για την απόκτηση ανταμοιβής ή για την επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου στόχου. Ωστόσο, υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι οι περιοχές των βασικών γαγγλίων συμμετέχουν επίσης σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών και συναισθηματικών λειτουργιών. Όπως και να έχει, μόλις ο εγκεφαλικός φλοιός στείλει μια εντολή για να επιτύχει μια ανταμοιβή, τα βασικά γάγγλια ενορχηστρώνουν τις κατάλληλες φυσικές διαδικασίες μέσω των κινήσεων των σκελετικών μυών.

Στην τελευταία έκδοση της επιθεώρησης Brain Imaging and Behavior δημοσιεύτηκε μια μελέτη που συνέκρινε τις μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου περίπου 5.500 ανθρώπων. Αυτό που την κάνει ενδιαφέρουσα είναι πώς το φαγητό, το σεξ και τα χρήματα συνδέονται με συγκεκριμένες συστάδες νευρώνων στα βασικά γάγγλια. Η μεταξύ τους σύνδεση φαίνεται ότι εξαρτάται από τον τύπο της ανταμοιβής και με βάση την εν λόγω έρευνα υπάρχει η πεποίθηση ότι ο προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται διαφορετικούς τύπους ανταμοιβών θα προωθήσει την κατανόησή μας για τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στον πραγματικό κόσμο. Οι συγγραφείς της μελέτης υποστηρίζουν ότι πλέον είναι σε θέση να προσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο τα βασικά γάγγλια συντονίζουν τις λειτουργίες ολόκληρου του εγκεφάλου προκειμένου να επιτευχθεί η ανταμοιβή, αλλά και την ακριβή θέση του εγκεφάλου που επισυμβαίνει κάθε διαδικασία ανταμοιβής.

πηγη mag.sigmalive.com

Σχετικές δημοσιεύσεις