Αποκαταστάθηκε το αλεξικέραυνο στην Ακρόπολη

«Η λειτουργία του αλεξικέραυνου αποκαταστάθηκε τάχιστα», αναφέρει το υπουργείο Πολιτισμού.Read more

Σχετικές δημοσιεύσεις