Απόφαση ΥΠΕΝ: Ανταποδοτικά τέλη στις τοπικές κοινωνίες με ΑΠΕ

Στην οριστική επίλυση του θέματος της απόδοσης των ανταποδοτικών τελών στις τοπικές κοινωνίες, όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ, προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας “κλείνοντας” εκκρεμότητες της προηγούμενης περιόδου και αποκαθιστώντας τη λειτουργία του μέτρου.

Ειδικότερα, με κοινή υπουργική απόφαση (ΥΠΕΝ – υπουργείου Εσωτερικών), ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα σχετικά με την απόδοση του ειδικού τέλους ΑΠΕ 1% (επί του τζίρου των μονάδων), προς τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ και υβριδικοί σταθμοί.

Υπενθυμίζεται ότι για πρώτη φορά το 2017, κατόπιν αποφασιστικών ενεργειών της παρούσας κυβέρνησης, αποδόθηκαν συνολικά 17,6 εκατ σε περίπου 376.000 δικαιούχους – καταναλωτές για την περίοδο 2010-2014 κι εκκρεμούσε η καταβολή τους.

Με τη νέα απόφαση ρυθμίζονται όλα τα επιμέρους θέματα (μεθοδολογία, διαδικασία, τρόποι απόδοσης ποσών, δικαιούχοι κ.λπ.), προκειμένου να αποδοθούν τα ανταποδοτικά για την περίοδο 2015-2018, που υπολογίζονται κοντά στα 20 εκατ. και αφορούν περίπου 400.000 καταναλωτές, καθώς και ποσά από εκκρεμείς περιπτώσεις της περιόδου 2010-2014. Πλέον θα είναι εφικτή η ετήσια απόδοση αυτών των ποσών στους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων αποκαθιστώντας την κανονικότητα.

Στο μεταξύ με άλλες δύο υπουργικές αποφάσεις αντιμετωπίζονται θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ΑΠΕ (υπολογισμός ειδικής τιμής αγοράς, επίλυση εκκρεμών τεχνικών ζητημάτων, αποζημίωση σταθμών ΑΠΕ που εκπροσωπούνται από τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου βάσει της μετρούμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχετικές δημοσιεύσεις