Δράση “Κινούμαι Ηλεκτρικά 2” – Στα 65 εκατ. ευρώ η αύξηση του προϋπολογισμού

Τροποποιείται, με σχετική ΚΥΑ, ο Β΄ Κύκλος του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» και ειδικότερα:

  • Αυξάνεται ο προϋπολογισμός της δράσης στα 65 εκατ. ευρώ και παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς αδιάθετων πόρων από μία κατηγορία οχημάτων σε άλλη, για την οποία οι πόροι έχουν εξαντληθεί.
  • Προκειμένου να απελευθερωθούν πόροι για την υποβολή νέων αιτήσεων από ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν άμεσα στην αγορά ηλεκτρικού οχήματος και να περιοριστούν οι ανενεργές αιτήσεις με την ΚΥΑ :
    • Ορίζεται προθεσμία 45 ημερών για την υποβολή δελτίου παραγγελίας οχήματος από τον δικαιούχο, με καταβολή προκαταβολής ή συμφωνητικού χρονομίσθωσης με προκαταβολή. Η ρύθμιση αφορά αιτήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί και συμπεριληφθεί ή θα συμπεριληφθούν σε απόφαση υπαγωγής. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής των ανωτέρω, η αίτηση θα απορρίπτεται και το ποσό της επιδότησης θα αποδεσμεύεται.
    • Περιορίζεται το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της αγοράς του ηλεκτρικού οχήματος από 12 σε 8 μήνες, από την ημερομηνία υπαγωγής στο Πρόγραμμα.
  • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται κατά 4 μήνες (από 31/12/2023 σε 30/4/2024).

Σχετικές δημοσιεύσεις