Επίδομα γέννας – Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Την Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου του 2020 αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το επίδομα γέννας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Α. Το επίδομα γέννας

– ανέρχεται στα 2.000 ευρώ και δικαιούνται να το λάβουν οι νέοι γονείς από το 2020.

– θα το λάβουν οι δικαιούχοι σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ.

– Είναι αφορολόγητο, και ακατάσχετο για χρέη σε Δημόσιο και τράπεζες όπως αναφέρεται στο άρθρο 10.

Β. Οι δικαιούχοι

Το επίδομα γέννησης χορηγείται για παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα, εφόσον η μητέρα τους ή, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, ο πατέρας τους ή άλλο πρόσωπο, που ασκεί την επιμέλειά τους, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια και έχει την ιδιότητα:

– Έλληνα πολίτη

– ομογενούς αλλοδαπού που διαθέτει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς
-πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και πολίτη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας

– πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία δώδεκα (12) έτη πριν από το έτος γέννησης του παιδιού.

-Κατ’ εξαίρεση, για παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα κατά τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 το επίδομα χορηγείται εφόσον η μητέρα τους, ως πολίτης τρίτης χώρας της παρούσας περίπτωσης, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια από το έτος 2012 και εντεύθεν.

Επιπλέον επισημαίνεται πως για την καταβολή του επιδόματος λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, ανάλογα ποιο είναι μεγαλύτερο με βάση τη φορολογική δήλωση και την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος.

Σχετικές δημοσιεύσεις