Εφη Αχτσιόγλου Επέκταση και άλλων τριών κλαδικών Συλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Επεκτείνουμε σήμερα άλλες τρεις κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που καλύπτουν συνολικά 51.383 εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα, καθιστούμε γενικώς υποχρεωτικές τις κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις στους κλάδους των τραπεζών και των πάσης φύσεως μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων όλης της χώρας (ενοικιαζόμενα δωμάτια), καθώς και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Από τον Αύγουστο του 2018 οπότε και επαναφέραμε τις βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα, έχουμε ήδη επεκτείνει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε 12 κλάδους, καλύπτοντας συνολικά περισσότερους από 210.000 εργαζόμενους. Επίσης, εξετάζουμε τις εν ισχύ Συλλογικές Συμβάσεις και όσες υπογραφούν στο μέλλον, ώστε να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επέκτασή τους.

Η ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των εργαζομένων, για τη βελτίωση των μισθών και των όρων εργασίας τους, αποτελεί κεντρικό μας στόχο τον οποίο υπηρετούμε τόσο με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων όσο και με την αύξηση του κατώτατου μισθού που κάναμε πράξη.

Σχετικές δημοσιεύσεις