Ηλεκτρονικός κατάσκοπος για τα παράνομα ΙΧ

Τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού «εργαλείου» που θα καταγράφει όσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν παράνομα και μπορεί μελλοντικά να εξελιχθεί και σε εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα ή άλλες smart συσκευές, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε την Τετάρτη στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Η τροπολογία προβλέπει την δημιουργία ειδικού ιστότοπου στο gov.gr όπου, με βάση των αριθμό κυκλοφορίας, θα παρέχονται δημόσιες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, προβλέπει τροπολογία.

Η ΑΑΔΕ θα δίνει τους αριθμούς κυκλοφορίας και τα στοιχεία των οχημάτων, τα οποία θα δημοσιοποιούνται και θα αποκαλύπτουν:

την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισης, εάν δηλαδή κυκλοφορεί ανασφάλιστο το όχημα
τυχόν δήλωσής τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων
αν έχουν δηλωθεί πως τελούν σε ακινησία
αν κυκλοφορούν με πλαστές πινακίδες
αν έχουν πληρωθεί ή χρωστάει τέλη κυκλοφορίας, και άλλες πληροφορίες.
Όλα αυτά θα τα καθορίζει ειδική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από κοινού με τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία δύναται να εκδοθεί μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Με την ίδια απόφαση θα ορίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες για την χορήγηση:

των στοιχείων μητρώου οχημάτων από την ΑΑΔΕ, προς δημοσίευση στον ανωτέρω ειδικό ιστότοπο
των πληροφοριών που θα χορηγούν άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς.

Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα
Η διάταξη ορίζει πως «δύναται να δημιουργηθεί ειδικός ιστότοπος στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), όπου με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας τους στο μητρώο οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε., θα παρέχονται δημόσιες πληροφορίες (open data) σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Αρχής εξ αρχήν όμως, ή διάταξη του νόμου αποκλείει την δημοσιοποίηση κάθε είδους στοιχείων ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχημάτων, για να μη προσκρούσει στην νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Επίσης θα ορίζει πολύ αυστηρή διαδικασία χορήγησης και προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Σχετικές δημοσιεύσεις