«Καινοτόμες προσεγγίσεις στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση του Ασιατικού κουνουπιού τίγρη με έμφαση στην τεχνική της εξαπόλυσης στείρων αρσενικών (moSquITo)».

4 η συνάντηση εταίρων του έργου
Esperia Boutique Hotel, Αγρίνιο

Στο πλαίσιο του έργου «Καινοτόμες προσεγγίσεις στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση του Ασιατικού κουνουπιού τίγρη με έμφαση στην τεχνική της εξαπόλυσης στείρων αρσενικών (moSquITo)»

Tο Εργαστήριο Μικροβιολογίας Συστημάτων και Εφαρμοσμένης Γονιδιωματικής του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας, του
Πανεπιστημίου Πατρών, φιλοξένησε με επιτυχία την τέταρτη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε 8-9 Φεβρουαρίου 2024 στο Esperia Boutique Hotel στο Αγρίνιο. Στη συνάντηση συμμετείχαν περισσότερα από 15
άτομα, εκπροσωπώντας όλους τους εταίρους του έργου (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, ΕΛΓΟ-Δήμητρα, GRIDNET Α.Ε. και ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.).

Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκε η πρόοδος των δράσεων που αφορούν στην καταπολέμηση του ασιατικού κουνουπιού τίγρη στο αστικό περιβάλλον εφαρμόζοντας την τεχνική εξαπόλυση στείρων εντόμων ως
μέρος μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης του συγκεκριμένου κουνουπιού. Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας Συστημάτων και Εφαρμοσμένης Γονιδιωματικής παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία τη δημιουργία ενός
καινοτόμου εργαλείου για την ταυτοποίηση των κουνουπιών στο πεδίο και την ανάλυση του μικροβιώματος του ασιατικού κουνουπιού τίγρη. Τέλος, από κάθε εταίρο παρουσιάστηκε η πρόοδος όλων των υπολοίπων δράσεων
και εργαλείων, που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου, και συζητήθηκαν εκτενέστερα οι επόμενες δράσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την
ιστοσελίδα του έργου, https://www.mosquitosit.gr.

Σχετικές δημοσιεύσεις