Κονδύλια 111 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για τα δίκτυα φυσικού αερίου – Χρηματοδότηση και για το FSRU Αλεξανδρούπολης

Την μη εκδήλωση ανταγωνισμού για τις περιοχές που συμπεριλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΔΕΔΑ, υπογράμμισε μεταξύ άλλων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Σταθάκης, απαντώντας σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση βουλευτών του ΚΙΝΑΛ, για την πορεία υλοποίησης ανάπτυξης δικτύων διανομής αερίου στην περιφέρεια της χώρας.

Εκθέτοντας σε πρώτη φάση την ενεργειακή πολιτική και στρατηγική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός αναγνώρισε την σημασία και τον ρόλο που διαδραματίζουν τα δίκτυα και η ανάπτυξή τους στο ενεργειακό σύστημα της χώρας. Ειδικότερα, τόνισε πως τα δίκτυα αποτελούν οργανικό στοιχειό ενός ενεργειακού συστήματος, «το οποίο κινείται στην κατεύθυνση της ψηφιοποίησης και της επέκτασης των διασυνδέσεων εντός και εκτός των εθνικών μας συνόρων».

Σε ότι αφορά το κανονιστικό πλαίσιο ανάπτυξης των δικτύων, ο κ. Σταθάκης ανέφερε πως η Ελλάδα διαθέτει κάτι τέτοιο, η τήρηση του οποίου ελέγχεται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Οι άδειες διανοµής φυσικού αερίου δίδονται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ν. 4001 του 2011 και τον Κανονισµό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3430/17.08.2018). Το Πρόγραµµα Ανάπτυξης 2018-2022 της ∆Ε∆Α έχει εγκριθεί βάσει των οριζόµενων στον Κώδικα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου.

Προβλέπει συγκεκριµένα, την ανάπτυξη δικτύου διανοµής στις κάτωθι Περιφέρειες και ∆ήµους:

Στερεάς Ελλάδας, ∆ήµοι Λαµίας, Χαλκίδας, Θήβας, Λιβαδειάς, Άµφισσας, Καρπενησίου
Κεντρικής Μακεδονίας, ∆ήµοι Κατερίνης, Κιλκίς, Σερρών, Βέροιας, Γιαννιτσών, Αλεξάνδρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ∆ήµοι Αλεξανδρούπολης, Κοµοτηνής, ∆ράµας, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Καβάλας
∆υτικής Ελλάδας, ∆ήµοι Πάτρας, Αγρινίου, Πύργου -Πελοποννήσου, ∆ήµοι Κορίνθου, Τριπόλεως, Καλαµάτας, Σπάρτης, Άργους, Ναυπλίου
∆υτικής Μακεδονίας, ∆ήµοι Καστοριάς, Γρεβενών, Άργους Ορεστικού, Μανιάκων -Ηπείρου, ∆ήµοι Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Ηγουµενίτσας

Η έγκριση των προγραµµάτων ανάπτυξης όλων των εταιρειών ∆ιανοµής γίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 58 του Κώδικα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου. Η παράγραφος 4 του άρθρου 58 ειδικότερα, προβλέπει ότι ο ∆ιαχειριστής οφείλει να λάβει υπόψη:

Τις προβλέψεις για την προσφορά και ζήτηση Φυσικού Αερίου στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής
Τις εκτιµήσεις σχετικά µε τα στοιχεία κόστους των αναγκαίων έργων ενίσχυσης και επέκτασης του ∆ικτύου διανοµής
Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και την ασφάλεια εφοδιασµού µε Φυσικό Αέριο, κατά τρόπο αξιόπιστο
Την οικονοµική αποτελεσµατικότητα των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης µε βάση το κριτήριο, όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 του Κανονισµού Τιµολόγησης, καθώς και τη δυνατότητα χρηµατοδότησής τους.
Κάθε Σχέδιο Ανάπτυξης οφείλει να συµπεριλαµβάνει τον προϋπολογισµό και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των έργων, καθώς και τον τρόπο χρηµατοδότησης και ανάκτησης των αντίστοιχων επενδύσεων.

111,2 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ για υποδομές αερίου

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Παναγιώτη Κορκολή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) έως σήμερα έχουν ενταχθεί δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού

111,2 εκατ. ευρώ για επέκταση και εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου:

Σταθμός Μ/Ρ στην Νέα Μεσημβρία για τη σύνδεση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου – ΕΣΜΦΑ με τον αγωγό TAP (Trans Adriatic Pipeline), με στόχο τη μελλοντική αμφίδρομη ροή αερίου. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 9,2 εκατ. ευρώ (προ ΦΠΑ), από τον οποίο 5,4 εκατ ευρώ δημόσια δαπάνη.

Σταθμός συμπίεσης απαερίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ). Αφορά στην εγκατάσταση παλινδρομικού συμπιεστή, ο οποίος θα παραλαμβάνει τα απαέρια των δεξαμενών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Ρεβυθούσας, εκμηδενίζοντας τις εκπομπές διοξειδίου άνθρακα κατά την διάρκεια της μη λειτουργίας του σταθμού. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού, προ ΦΠΑ, 5,6 εκατ. ευρώ (περίπου 3,4 εκ. ευρώ η δημόσια δαπάνη).

Β΄ Φάση της Β΄ Αναβάθμισης του Τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού, προ ΦΠΑ, περίπου 91,1 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη περίπου 31,9 εκατ. ευρώ), ξεκίνησε να κατασκευάζεται εντός της προγραμματικής περιόδου (2007-2013) και αφορούσε στην κατασκευή της 3ης δεξαμενής αποθήκευσης στη Ρεβυθούσα, στην αναβάθμιση της παροχετευτικής δυναμικότητας του τερματικού σταθμού και στην αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων εκφόρτωσης.

Κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στον ΥΦΑ της Ρεβυθούσας. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 5,3 εκατ. ευρώ (προ ΦΠΑ), από τον οποίο η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 3 εκατ. ευρώ, αφορά στην ανάπτυξη εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης βυτίων ΥΦΑ στην εγκατάσταση της Ρεβυθούσας.

Υποβολή φακέλου χρηματοδότησης για ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

Παράλληλα, προετοιμάζεται η υποβολή Φακέλου Μεγάλου Έργου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση της χρηματοδότησης, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, του έργου «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης», το οποίο αφορά στην κατασκευή υπεράκτιας πλωτής μονάδας παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και σε ένα σύστημα υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού μέσω του οποίου το φυσικό αέριο θα προωθείται στο Εθνικό Σύστημα (Μεταφοράς) Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ).

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σημειώνεται από τον κ. Κορκολή ότι κατόπιν συνεργασίας των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας αναμένεται το αμέσως προσεχές διάστημα «η ολοκλήρωση της κατάρτισης του τιμολογίου που θα προσδιορίσει τον τελικό προϋπολογισμό των βασικών υποέργων και η υποβολή μέσω ΟΠΣ αίτημα σύμφωνης γνώμης επί των τευχών δημοπράτησης».

Έργα στις Περιφέρειες

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάχθηκε η πράξη «Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» με προϋπολογισμό περίπου 56,6 εκ. ευρώ, προ ΦΠΑ, από τον οποίο η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 29,6 εκ. ευρώ. Θα κατασκευαστεί δίκτυο χαμηλής πίεσης μήκους περίπου 485 χλμ., δίκτυο μέσης πίεσης μήκους περίπου 9χλμ. και 9 σταθμών Μέτρησης και Ρύθμισης πίεσης (Μ/Ρ) και 11.423 συνδέσεις καταναλωτών όλων των κατηγοριών. Το δίκτυο διανομής θα καλύψει τους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Ξάνθης , Δράμας και Καβάλας.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η πράξη «Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής και μεσαίας πίεσης» με Δικαιούχο την Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. με συνολικό π/υ περίπου 40,1 εκατ. ευρώ, προ ΦΠΑ, από τον οποίο η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 20,3 εκ. ευρώ. Η πράξη αφορά στην κατασκευή δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου συνολικού μήκους 336 χλμ., παροχετευτικών αγωγών για την σύνδεση 8.181 οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών και την εγκατάσταση επτά σταθμών μέτρησης και ρύθμισης (M/R) στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα στις πόλεις: Αλεξάνδρεια, Βέροια, Γιαννιτσά, Κατερίνη, Κιλκίς και Σέρρες.

Οι κατασκευαστικές εργασίες θα συμπληρώσουν τις υφιστάμενες υποδομές (όπου αυτές υφίστανται), προκειμένου να καταστούν λειτουργικά τα αστικά δίκτυα διανομής Φυσικού Αερίου. Η πράξη πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω 15 Υποέργων. Για την υλοποίηση της Πράξης πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 ανάληψη προκαταβολής από την ΔΕΔΑ ΑΕ ποσού 7.353.000 €. Η πράξη βρίσκεται στο στάδιο οριστικοποίησης των τευχών δημοπράτησης για το σύνολο των Υποέργων της.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε η πράξη «Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης» με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 42,4 εκατ. ευρώ, προ ΦΠΑ, από τον οποίο η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 20,1 εκ. ευρώ .

Το έργο αφορά α) στην κατασκευή δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου συνολικού μήκους 327,25 χλμ. παροχετευτικών αγωγών για την σύνδεση οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών, β) την εγκατάσταση τεσσάρων σταθμών διανομής (MRDR), γ) την εγκατάσταση δέκα σταθμών μέτρησης και ρύθμισης (MRS) , δ) την κατασκευή δύο σταθμών αποσυμπίεσης (CNG) και ε) την κατασκευή 11.231 συνδέσεων καταναλωτών στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Για την υλοποίηση της πράξης πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 ανάληψη προκαταβολής από την ΔΕΔΑ ΑΕ ποσού 7.230.000 ευρώ.

Σχετικές δημοσιεύσεις