Λήψη αστυνομικών μέτρων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την διεξαγωγή του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α) Τα άρθρα 41 έως 41Ι του Ν. 2725/1999 (Α-121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός
αθλητισμός και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν σήμερα.
β) Τις διατάξεις του Ν. 4326/2015 « Περί επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας
στον αθλητισμό».
γ) Την υπ’ αριθ. 38404 από 18.8.2009 Κ.Υ.Α. «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας
Αθλητικών Εκδηλώσεων» (ΦΕΚ Β΄ -1780)
δ) Την υπ’ αριθ. 37914 από 17-8-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄1120) «Όροι και προϋποθέσεις της
παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας στα γήπεδα ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας
των Π.Α.Ε. Α΄ και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και των Κ.Α.Ε. Α1 Εθνικής Κατηγορίας.
ε) Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 από 20/8/2015 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ Β΄ – 1801) «Εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος για την έκδοση, διάθεση και
έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του
επαγγελματικού αθλητισμού».
στ) Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237 από 20/8/2015
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄-1802) «Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών
εγκαταστάσεων».
ζ) Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/293442/17347/1642/362 από 23/10/2015
Οριστική βεβαίωση καλής λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας και
ονομαστικού εισιτηρίου στο Γήπεδο του Παναιτωλικού, έδρα της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός
Γ.Φ.Σ., από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
η) Τα υπ’ αριθ. 1003/2/2022/15-α΄ από 14/03/2023 έγγραφό μας (πρόσκληση για σύσκεψη).
ι) Τις απόψεις των εκπροσώπων – εμπλεκόμενων στον ως άνω αγώνα, ως αυτές
εκφράστηκαν στην πραγματοποιηθείσα με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Ακαρνανίας σύσκεψη, μέσω τηλεδιάσκεψης, την 23/03/2023 και ώρα 12.00΄ και το
αποτέλεσμα αυτής, ως διατυπώθηκε στο από 23/03/2023 Πρακτικό Σύσκεψης,
εκπροσώπων των αρμοδίων Υπηρεσιών και Φορέων.

και

με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής τέλεσης του αγώνα, τήρησης της τάξης και
προστασίας αθλητών, παραγόντων και φιλάθλων των δύο ομάδων.

2

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. α) Η Π.Α.Ε. Παναιτωλικός (γηπεδούχος) να εκδώσει έως έξι χιλιάδες τριακόσια
  πενήντα εννέα (6.359) εισιτήρια, συμπεριλαμβανομένων και των εισιτηρίων διαρκείας
  που εκδόθηκαν μέχρι σήμερα. Η διάθεση των εισιτηρίων στους φιλάθλους να γίνει
  σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ.
  ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237 από 20/8/2015 Κ.Υ.Α, να είναι
  ονομαστικοποιημένα, αριθμημένα από το ηλεκτρονικό σύστημα και η διάθεσή τους να
  γίνει με την επίδειξη δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, το οποίο οι φίλαθλοι
  θα πρέπει να φέρουν μαζί τους κατά την προσέλευσή τους στο γήπεδο για τον
  απαιτούμενο έλεγχο.
  β) Στον εν λόγω αγώνα να λειτουργήσουν οι θύρες του γηπέδου 1, VIP, 2, 3, 4, 5 και 7. Οι
  θύρες 6 και 8 του γηπέδου να λειτουργήσουν μόνο ως θύρες εξόδου, μετά την λήξη του
  αγώνα.
  γ) Οι φίλαθλοι της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός, να προσέλθουν στο γήπεδο μεμονωμένα και
  κατά κύριο λόγο πεζοί, να εισέλθουν από τις θύρες 1, VIP, 2 (μεγάλη κερκίδα), 4 (μικρή
  κερκίδα και υπερυψωμένο τμήμα αυτής), 5 και 7 (πέταλο) και να καταλάβουν θέσεις στις
  αντίστοιχες κερκίδες του γηπέδου.
  δ) Να απαγορευτεί η είσοδος στις θύρες του γηπέδου: 1, VIP, 2, 4, 5 και 7,
  φιλάθλων που τυχόν φέρουν διακριτικά της ομάδας της ΠΑ.Ε. ΠΑΣ Λαμία.
 2. Σε περίπτωση που προσέλθουν στο γήπεδο μεμονωμένοι φίλαθλοι της
  φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε. ΠΑΣ Λαμία), αυτοί να φιλοξενηθούν στην κερκίδα της
  θύρας 3. Σε συντρέχουσα περίπτωση, με μέριμνα της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός, το μισό
  τμήμα 6 της θύρας 4 του γηπέδου να παραμείνει ΚΕΝΟ φιλάθλων για λόγους
  ασφαλείας (ζώνη ασφαλείας).
 3. Την απαγόρευση, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4326/2015, της με
  οποιονδήποτε τρόπο διάθεσης εισιτηρίων στις λέσχες του άρθρου 41 Β του Ν. 2725/1999,
  όπως ισχύει, οι οποίες δεν λειτουργούν νομίμως, σύμφωνα με τους όρους και
  προϋποθέσεις της παραπάνω διατάξεως, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη
  ομάδα προσώπων ή σύνδεσμο φιλάθλων ή σωματείο ή άλλη συλλογικότητα
  οποιασδήποτε νομικής ή μη μορφής της.
 4. Οι αθλητικές αποστολές να προσέλθουν στο γήπεδο μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά
  της ώρας νωρίτερα από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης. Οι αποστολές των δύο
  ομάδων θα αναχωρήσουν για και από το γήπεδο με δρομολόγιο, που θα καθορισθεί από
  τον Επικεφαλής των μέτρων.
  -Το λεωφορείο της αποστολής της φιλοξενούμενης ομάδας, αμέσως μετά την αποβίβαση
  των αθλητών και των συνοδών τους, να αποχωρήσει συνοδεία αστυνομικής δύναμης και
  να σταθμεύσει σε ασφαλή χώρο που θα υποδειχθεί από τον Επικεφαλής των μέτρων.
 5. Με μέριμνα της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός, να διατεθεί ο προβλεπόμενος αριθμός
  προσκλήσεων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της ανάγκες φιλοξενίας της
  Π.Α.Ε. ΠΑΣ Λαμία, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στην θύρα V.V.I.P. του γηπέδου του
  Παναιτωλικού, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των δύο Π.Α.Ε.. Η προσέλευσή τους θα
  πραγματοποιηθεί με ιδιωτικά μεταφορικά μέσα.
  -Επίσης, με μέριμνα της γηπεδούχου, να διατεθεί αυξημένος αριθμός προσωπικού
  ασφαλείας (security) στη θύρα V.V.I.P. του γηπέδου, όπου θα φιλοξενηθούν μέλη του
  Δ.Σ. και παράγοντες της φιλοξενούμενης ομάδας.
  -Στους ανωτέρω χώρους όπου θα παρευρίσκονται οι επίσημοι της φιλοξενούμενης
  ομάδας θα ευρίσκονται πέραν της ιδιωτικής ασφάλειας και αστυνομικές δυνάμεις.
 6. Οι θύρες του γηπέδου του Παναιτωλικού να ανοίξουν την 15.30΄ ώρα του Σαββάτου
  01.04.2023.
 7. Να πραγματοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι στους φιλάθλους, σε δύο ζώνες,
  περιμετρικά του γηπέδου, ώστε να αποκλεισθεί η μεταφορά, κατοχή και χρήση
  εντός της εγκατάστασης, απαγορευμένων ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων, που
  μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες και να απομακρυνθούν όσοι τυχόν

3

φίλαθλοι στερούνται εισιτηρίων ή τα προμηθεύτηκαν κατά παράβαση των
ισχύουσων διατάξεων.

 1. Να αποκλεισθεί η πρόσβαση στο γήπεδο όσων βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης
  ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή δεν κατέχουν εισιτήρια και προσέρχονται στην
  αθλητική εγκατάσταση μη τηρώντας τα μέτρα που αποφασίσθηκαν στο από 03/03/2023
  Πρακτικό Σύσκεψης.
 2. Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόμων και κλιμάκων των εξεδρών από θεατές, καθώς και
  η διάθεση από τα κυλικεία της αθλητικής εγκατάστασης στο καταναλωτικό κοινό
  εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών, ποτών, χυμών και άλλων ροφημάτων γενικώς, σε
  γυάλινες, μεταλλικές κτλ. συσκευασίες, πλην πλαστικών και χάρτινων κυπέλλων,
  σύμφωνα με τον Κανονισμό γηπέδων και ασφαλείας και προστασίας των αγώνων της
  Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
 3. Να μην επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο φιλάθλου φέροντα πανό ή πλακάτ με
  προκλητικό, υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο. Σε περίπτωση που αναρτηθούν
  στις κερκίδες πανό που περιέχουν υβριστικό, ρατσιστικό περιεχόμενο, με μέριμνα της
  γηπεδούχου ομάδας και κατόπιν συνεννόησης με την Αστυνομία, αυτά να
  απομακρύνονται.
 4. Με ευθύνη της οικείας διοργανώτριας αρχής να ενημερωθούν από τα μεγάφωνα οι
  φίλαθλοι πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης για την ύπαρξη και
  λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας.
 5. Να μην επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο, την ημέρα του αγώνα, του ιδιωτικού
  προσωπικού ασφαλείας που θα προσληφθεί από την Π.Α.Ε. Παναιτωλικός, πριν από την
  ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων.
 6. Οι Π.Α.Ε. Παναιτωλικός και Π.Α.Ε. ΠΑΣ Λαμία να γνωστοποιήσουν έγκαιρα στην
  Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
  mail) adakarnanias@astynomia.gr, επιπρόσθετα στοιχεία για:
  α. Τα ξενοδοχεία διαμονής των αποστολών των δύο ομάδων, ώρα αναχώρησης τους
  από αυτά, καθώς και τους υπευθύνους των αποστολών (ονοματεπώνυμα – κινητό
  τηλέφωνο), την ημέρα του αγώνα, προκειμένου διατεθούν αστυνομικές δυνάμεις και μέσα
  για τη συνοδεία τους και καθορισθεί το δρομολόγιο μετάβασής τους στην αθλητική
  εγκατάσταση.
  β. Τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων των εκπροσώπων –
  υπευθύνων των, οι οποίοι την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, να βρίσκονται στην
  αθλητική εγκατάσταση και να τελούν σε άμεση επικοινωνία με τον Επικεφαλής των
  Αστυνομικών μέτρων, προς αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων βίας.
 7. Η Π.Α.Ε. Παναιτωλικός:
  α. Να προσλάβει, από 14.30΄ ώρα του Σαββάτου 01.04.2023, σύμφωνα με τα
  καθοριζόμενα στο άρθρο 13 της υπ΄ αριθ. 38404 από 18.8.2009 Κ.Υ.Α. «Έγκριση του
  Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων» και σύμφωνα με τις διατάξεις
  της παραγράφου 1 του άρθρου 41 Δ του ν. 2725/199 ως αυτό προσετέθη με το άρθρο 5
  του ν. 3057/2002, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με ν. 3262/2004 και ν. 4049/2012, ικανό
  και αναγκαίο αριθμό προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (security), αδειοδοτημένο
  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικά πιστοποιημένο για τη λήψη «Α Υ Ξ Η Μ Ε Ν
  Ω Ν» αστυνομικών μέτρων την ημέρα διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα, σε
  συνάρτηση με τον βαθμό επικινδυνότητας αυτού και συγκεκριμένα τριάντα πέντε (35)
  άτομα προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας, το οποίο θα συνεργάζεται με την αστυνομική
  αρχή για την επιβολή των λαμβανομένων μέτρων ευταξίας με ειδικότερα καθήκοντα,
  δικαιώματα και υποχρεώσεις, κατόπιν ειδικότερων οδηγιών – εντολών που θα τους
  παρασχεθούν από τους υπευθύνους, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο
  41 Δ του Ν. 2725/1999, ως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και να
  αποστείλει κατάσταση με τα στοιχεία ταυτότητας, τον αριθμό αδείας, τα ακριβή
  καθήκοντα, τις θέσεις του προσωπικού και τη διεύθυνση κατοικίας του προσληφθέντος
  προσωπικού, στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή (Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου), στη

4

Δ.Ε.Α.Β. και στη διοργανώτρια αρχή, στην οποία επιπλέον θα συμπεριλαμβάνονται και
οι οριζόμενοι από την Π.Α.Ε. Παναιτωλικός, υπεύθυνοι κατά τομέα δραστηριότητας.
-Επισημαίνεται ότι, τα καθήκοντα του προσωπικού ιδιωτικής επιχείρησης παροχής
υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) προβλέπονται στο άρθρο 41 Δ , παρ. 12 & 13 του ν.
2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» και από
τις διατάξεις του άρθρου 14.7.2 εδ. λα΄ της υπ’ αρίθ. 38404 της 18/26.8.2009 απόφασης
Υπουργών Εσωτερικών – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Πολιτισμού (Φ.Ε.Κ. 1780,
τ.Β΄) «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφαλείας των Αθλητικών Εκδηλώσεων» και
συγκεκριμένα:
i. Ο έλεγχος για λόγους ασφαλείας, των προσερχόμενων θεατών στην αθλητική
εγκατάσταση εν όψει αθλητικής εκδήλωσης γίνεται με σωματική έρευνα από μέλος του
ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας του ιδίου φύλου με τον θεατή. Υποχρεωτικός
σωματικός έλεγχος πραγματοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία, προσωπικό της
οποίας παρίσταται στις θύρες εισόδου της αθλητικής εγκατάστασης ή καλούνται ειδικά
προς τούτο. Σε περίπτωση που προσερχόμενος θεατής αρνηθεί το σωματικό έλεγχο, η
αστυνομική αρχή ή το ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας, εφόσον έχει προηγηθεί άρνηση
ελέγχου του, από την αστυνομική αρχή, κατά περίπτωση, δικαιούται να απαγορεύσει την
είσοδό του στην αθλητική εγκατάσταση.
ii. Στα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας περιλαμβάνεται και το προβλεπόμενο από
την παράγραφο 1 του άρθρου 275 Κ.Π.Δ., δικαίωμα να συλλαμβάνουν τους δράστες
πράξεων βίας στις περιπτώσεις αυτόφωρων αδικημάτων και να τους παραδίδουν αμέσως
στην παριστάμενη Αστυνομική Αρχή.
β. Να παραμείνουν ανοικτές οι θύρες του γηπέδου και να διατηρηθούν ελεύθερες οι
κλίμακες των κερκίδων του γηπέδου, καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα, για την αποτροπή
τυχόν ατυχημάτων, λόγω έκτακτων γεγονότων. Να τοποθετηθεί προσωπικό ασφαλείας,
σε κάθε εσωτερική πόρτα η οποία σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι κλειδωμένη, πλην
όμως να ευρίσκεται άτομο εφοδιασμένο με το κλειδί της εκάστοτε πόρτας που είναι στα
κάθετα κιγκλιδώματα του γηπέδου, καθώς και σε κάθε άλλη εσωτερική πόρτα που οδηγεί
προς τον αγωνιστικό χώρο, για την εκκένωση του γηπέδου ή επέμβαση των αστυνομικών
δυνάμεων, εφόσον παραστεί ανάγκη.
γ. Να εξασφαλιστεί η παρουσία ασθενοφόρου ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος στο
γήπεδο.

 1. Κατά την προσέλευση της φιλοξενούμενης ομάδας στο γήπεδο του Παναιτωλικού θα
  παρευρίσκονται μέλη της Διοίκησης της Π.Α.Ε. Παναιτωλικού σε καίρια σημεία, για την
  διευκόλυνση του έργου της Αστυνομίας.
 2. Αμφότερες οι διαγωνιζόμενες Π.Α.Ε., να γνωστοποιήσουν στους φιλάθλους των, με κάθε
  πρόσφορο μέσο, το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.
 3. Με ευθύνη της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός, να εξασφαλισθεί και να προσκομισθεί εγκαίρως στην
  Υπηρεσία μας, η άδεια τέλεσης του εν θέματι αγώνα, η οποία θα εκδοθεί από την αρμόδια
  Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
 4. Με μέριμνα της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός να καθαρισθεί ο χώρος του γηπέδου μέχρι την
  προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, από τυχόν πέτρες, ξύλα και λοιπά
  αντικείμενα από τα οποία μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη ή κάκωση της υγείας
  ανθρώπων.
 5. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις
  διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 41 Γ , των παραγράφων 3 & 9 του άρθρου 41 Δ και
  του άρθρου 41 Ζ του ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει
  και με ν. 4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των
  προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» και με το ν. 4326/2015 «Περί
  επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό» και της ισχύουσας
  Νομοθεσίας για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού.
 6. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

-Ο-

5

Διευθυντής

Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Σχετικές δημοσιεύσεις