Λειτουργία ιατρείου στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

Ένα πάγιο αίτημα των τελευταίων χρόνων του δικηγορικού κόσμου της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως γίνεται πραγματικότητα. Πρόκειται για τη επαναλειτουργία ιατρείου εντός του δικαστικού μεγάρου της πόλης με την ύπαρξη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και την άμεση επέμβασή του σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών. Όπως έγινε γνωστό, η χρηματοδότησή του θα εξασφαλιστεί μέσω του λογαριασμού αλληλοβοήθειας, τον οποίο αποφάσισε να συστήσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ). 
Το ιατρείο λειτουργούσε παλιότερα στο ισόγειο του μεγάρου αλλά διέκοψε την παροχή των υπηρεσιών του λόγω έλλειψης προσωπικού που επικαλέστηκε η υγειονομική μονάδα που διέθετε τον γιατρό. Την απουσία μόνιμου ιατρικού προσωπικού ανέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο ο θάνατος δικηγόρου από ανακοπή καρδιάς στην είσοδο του μεγάρου, τον Σεπτέμβριο του 2019. 
«Παρά τα επανειλημμένα και διαχρονικά αιτήματα των δικηγόρων της Θεσσαλονίκης δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την κάλυψη της ανάγκης αυτής μέσα από το δημόσιο σύστημα υγείας», επισημαίνει ο ΔΣΘ, ανακοινώνοντας την απόφαση χρηματοδότησης του ιατρείου μέσα από το λογαριασμό αλληλοβοήθειας. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος απευθύνει πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρονοσηλευτικής φροντίδας, προσδιορίζοντας τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί ο πάροχος. Εκτός από τη λειτουργία ιατρείου, στόχος της διοίκησης του ΔΣΘ είναι τα αποθεματικά του λογαριασμού αλληλοβοήθειας να αξιοποιηθούν για την οικονομική στήριξη μελών του που έχουν ανάγκη, ειδικά σε περιόδους όπως αυτή της πανδημίας.     

Σχετικές δημοσιεύσεις