Μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ζητούν οι επιχειρηματίες από τη νέα κυβέρνηση

Μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ζητούν οι επιχειρηματίες από τη νέα κυβέρνηση«Σαφείς» και «αναγκαίες» χαρακτηρίζει η διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) τις προτεραιότητες που πρέπει να θέσει η νέα ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να «ξαναπάρει μπρος η ατμομηχανή της οικονομίας», όπως…

«Είναι απαραίτητη η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, ως προϋπόθεση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τόσο των επιχειρήσεων όσο και της ελληνικής οικονομίας. Οι προτεραιότητες που θα πρέπει να θέσει η νέα κυβέρνηση είναι σαφείς και αναγκαίες, προκειμένου να ξαναπάρει μπρος η ατμομηχανή της οικονομίας, που τα τελευταία χρόνια μετά βίας δείχνει να προχωρά», τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης.Παράλληλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΒΕΘ, «απαιτείται η εφαρμογή νέας εθνικής πολιτικής για τη μεταποίηση -με ενίσχυση δυναμικών κλάδων, πολιτικές για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και νέα στρατηγική για τη χρηματοδότηση επενδύσεων- αλλά και συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας: ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, κίνητρα και παρεμβάσεις που ευνοούν την επιχειρηματική μεγέθυνση, την εξωστρέφεια και την πρόσβαση στην καινοτομία».

Σχετικές δημοσιεύσεις