Μέτρα για την περίθαλψη των Ελλήνων που ζουν στη Βρετανία

Με την πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Αθήνα, Kate Smith, συναντήθηκε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Η συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα «αμοιβαίου ενδιαφέροντος» ενισχύεται. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας που θα ενδυναμώνει τις σχέσεις των δύο χωρών, στο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στο πεδίο της πρόληψης, όπως και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τόσο για την καταπολέμηση της διαφθοράς όσο και για την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των δημόσιων νοσοκομείων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας στο πεδίο του τουρισμού υγείας, μέσα από ένα σχέδιο συγκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλιών.

Αναφορικά, τέλος, με το ενδεχόμενο ενός Brexit χωρίς συμφωνία, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να λάβουν μέτρα για την ιατρική περίθαλψη, τόσο των Βρετανών πολιτών που ζουν στην Ελλάδα, όσο και των Ελλήνων που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία.

Σχετικές δημοσιεύσεις