Μεγάλη Δευτέρα: Τι συμβολίζει και πού είναι αφιερωμένη

Στην λειτουργία της Μεγάλης Δευτέρας, περιλαμβάνεται και η ιστορία της «Καταραθείσης και Ξηρανθείσης Συκής».Read more

Σχετικές δημοσιεύσεις