Μεγάλη Τρίτη: Το Τροπάριο της Κασσιανής καθηλώνει τους πιστούς

Στην προνοητικότητα και την εγρήγορση είναι αφιερωμένη η μέρα.Read more

Σχετικές δημοσιεύσεις