Μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη στη Ναυτιλία μας

Μία νέα επανάσταση, αυτή της αξιοποίησης των δεδομένων με τη βοήθεια της μηχανικής μάθησης (Machine Learning) και της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence-Α.Ι), είναι έτοιμη να βιώσει η παγκόσμια ναυτιλία που θα οδηγήσει σε πλοία ασφαλέστερα, ευκολότερα στη διαχείριση και αποδοτικότερα, παρέχοντας στο πλήρωμα και τη ναυτιλιακή εταιρεία τη δυνατότητα καλύτερης αντίληψης του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν.

Η νέα αυτή πραγματικότητα, η οποία ακόμη «αμφισβητείται» από μερίδα παραδοσιακών πλοιοκτητών, στον βαθμό που θα αξιοποιείται από τις ναυτιλιακές εταιρείες θα είναι βασικό κριτήριο για την επιβίωσή τους έναντι του ανταγωνισμού που θα οξύνεται συνεχώς, επισημαίνει ο Μάικ Κωνσταντινίδης, CEO & Co-Founder. της METIS Cyberspace Technology SA, μια ελληνικής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας, η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών, έχοντας να αντιμετωπίσει θέματα που αφορούν κυρίως το κανονιστικό πλαίσιο, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να προσαρμόζει διαρκώς τη δραστηριότητά της σε ένα περιβάλλον με έντονο ανταγωνισμό και ζήτηση που αυξομειώνεται.

Η μηχανική μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αλλάξουν δραστικά το επιχειρηματικό μοντέλο της ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όμως, προσθέτει ο ίδιος, η εξέλιξη η οποία αναμένεται ότι θα αποτελέσει την πραγματική επανάσταση στον χώρο της ναυτιλίας έχει να κάνει με την αξιοποίηση των δεδομένων που τα πλοία και ο εξοπλισμός που διαθέτουν παράγουν και τα οποία οι ναυτιλιακές εταιρείες στην καλύτερη περίπτωση συλλέγουν και αποθηκεύουν χωρίς να έχουν ακόμα βρει τον τρόπο να αντλήσουν την αξία που κρύβουν μέσα τους.

Η διαχείριση αυτών των δεδομένων θα δημιουργήσει το πεδίο πάνω στο οποίο θα στηθεί το ναυτιλιακό σκηνικό του μέλλοντος, δίνοντας σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε όσους γρήγορα το αντιληφθούν και προετοιμαστούν με τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία, υπογραμμίζει ο διευθύνων σύμβουλος της Metis.

Ο όγκος των δεδομένων πλέον που παράγονται από κάθε είδους εξοπλισμό είναι τόσο μεγάλος που έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνολογιών μέσω των οποίων θα μπορέσει να γίνει εφικτή η επεξεργασία και η αξιοποίησή τους.

Η μηχανική μάθηση (Machine Learning) ως η κυρίαρχη τεχνολογία που αντιπροσωπεύει την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) αποτελεί ένα σύνολο αλγορίθμων, εργαλείων και τεχνικών που μιμούνται την ανθρώπινη μαθησιακή διαδικασία για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.

Σημειώνεται ότι οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης αναλύουν υπάρχοντα σύνολα δεδομένων με στόχο να μάθουν να αναγνωρίζουν τάσεις και να κάνουν προβλέψεις αποτελεσμάτων που θα ληφθούν στο μέλλον για μέχρι πρότινος μη αντιληπτά συμβάντα.

Συνδυάζοντας μάλιστα δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές και μέσω τεχνικών Machine Learning και Α.Ι. θα μπορέσουμε να έχουμε πλοία ασφαλέστερα, ευκολότερα στη διαχείριση και αποδοτικότερα, παρέχοντας στο πλήρωμα και τη ναυτιλιακή εταιρεία τη δυνατότητα καλύτερης αντίληψης του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν.

H METIS, μια εταιρεία υψηλής τεχνολογικής κατάρτισης και εμπειρίας στον χώρο της ναυτιλίας, η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα, βασίζει σημαντικό μέρος των λύσεών της σε τεχνικές Μηχανικής Μάθησης και τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης. Αντικείμενο της εταιρείας είναι να εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων προσφέροντας χρήσιμη και αξιοποιήσιμη πληροφόρηση στα στελέχη των ναυτιλιακών με τον πιο πρωτοποριακό τρόπο.

Η METIS, εκτός από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Μηχανική Μάθηση, αξιοποιεί επίσης τεχνολογίες ασύρματων δικτύων, Cloud και Έξυπνων Συσκευών, προσφέροντας τη δυνατότητα στον πλοιοκτήτη να παρακολουθεί και να ενημερώνεται για τη λειτουργία των πλοίων του σε πραγματικό χρόνο από την έδρα της ναυτιλιακής επιχείρησης, χωρίς να παρεμβαίνει το εκάστοτε πλήρωμα.

Η λύση της METIS θέτει ουσιαστικά, με απλό τρόπο, την Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της ναυτιλίας, παρακολουθώντας ακατάπαυστα δεκάδες παραμέτρους του πλοίου, με στόχο να αποτελεί στην πράξη έναν «προσωπικό βοηθό» (Virtual Personal Assistant) στην υπηρεσία των υπαλλήλων διαφόρων τμημάτων της ναυτιλιακής στο γραφείο, αλλά και του πληρώματος του πλοίου.

Σημαντικό είναι το γεγονός, ότι με τη χρήση τεχνικών Machine Learning και Α.Ι., η τεχνολογία της MΕTIS βρίσκεται διαρκώς σε μια διαδικασία αυτοβελτίωσης. Μαθαίνει τις ιδιαιτερότητες του κάθε πλοίου και του κάθε μηχανήματος που είναι εγκατεστημένο μέσα στο πλοίο και προσαρμόζεται ώστε να μπορεί να αντιληφθεί ενδεχόμενα επικείμενων βλαβών εγκαίρως, προτού αυτές γίνουν, να κάνει διάγνωση και γενικότερα να βοηθάει στη διαχείριση ενός στόλου, αυξάνοντας την κερδοφορία.

Η MΕTIS γίνεται ένας virtual προσωπικός βοηθός, στην υπηρεσία του κάθε στελέχους της ναυτιλιακής εταιρείας. Ο virtual βοηθός εργάζεται ακατάπαυστα 24 ώρες το 24ωρο, παρακολουθεί όλα τα πλοία της εταιρείας και καταγράφει χιλιάδες ενδείξεις και σήματα που προέρχονται από αυτά αλλά και από τρίτα συστήματα για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε όλη την πορεία του κάθε πλοίου. 

Όμως, σύμφωνα με τον συνομιλητή μας, η μεγάλη καινοτομία που προσφέρει ανεκτίμητο συγκριτικό πλεονέκτημα στις ναυτιλιακές που συνεργάζονται με τη METIS έχει να κάνει με τις εντυπωσιακά ακριβείς προβλέψεις που προσφέρει η τεχνολογία METIS, όσον αφορά την ακριβή προβλεπόμενη κατανάλωση καυσίμου, μέχρι τον επόμενο προορισμό του, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις καιρικές συνθήκες που θα αντιμετωπίσει στην πορεία του, αλλά και όλα τα πραγματικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου πλοίου, όπως είναι σήμερα για παράδειγμα η πραγματική απόδοση της μηχανής, η σημερινή κατάσταση της γάστρας, κ.λπ.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται το έργο των ναυτιλιακών εταιρειών, αυξάνεται η παραγωγικότητα και υπάρχει σοβαρός έλεγχος του λειτουργικού κόστους, αρχίζοντας από την κατανάλωση καυσίμου και φτάνοντας μέχρι την αποτελεσματική τήρηση των υποχρεωτικών κανονισμών που ισχύουν για τη ναυτιλία παγκοσμίως.

Η υπερπληθώρα βέβαια των δεδομένων (Βig Data) τα οποία είναι διαθέσιμα προς αξιοποίηση από τη ναυτιλιακή βιομηχανία, δημιουργούν και σημαντικές προκλήσεις. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον παράγοντες όπως η εξασφάλιση της συνέχειας και της ποιότητας των δεδομένων, η κατάλληλη επιλογή των συστημάτων ανάλυσης και η σωστή εφαρμογή των αρχών της επιστήμης αποκτούν εξαιρετική σημασία.

Η πλατφόρμα της METIS συνδυάζει με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο, τη ναυτιλιακή τεχνογνωσία, τη ναυπηγική επιστήμη και τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες παρέχοντας ένα πανίσχυρο και ολοκληρωμένο σύστημα για την αξιόπιστη συλλογή δεδομένων, την παρακολούθηση της απόδοσης του στόλου σε πραγματικό χρόνο και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας συντήρησης, επισημαίνει ο κ. Κωνσταντινίδης και καταλήγει τονίζοντας ότι η μηχανική μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αλλάξουν δραστικά το επιχειρηματικό μοντέλο της ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Σχετικές δημοσιεύσεις