Μνημόνιο συνεργασίας για την προστασία της ΘΠΠ του Δέλτα Αξιού

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν 14 φορείς, με στόχο την προστασία της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής (ΘΠΠ) του Δέλτα του Αξιού, η οποία είναι υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας της Σύμβασης Ramsar, Natura 2000, και περιλαμβάνει σημαντική βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής αξίας. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η υπογραφή του μνημονίου έγινε στο πλαίσιο του έργου «TUNEUP», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Med 2014-2020 με επικεφαλής την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ και εταίρο το Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου.

Οι φορείς που υπογράφουν το μνημόνιο δραστηριοποιούνται στην περιοχή, είτε ως εποπτεύοντες, είτε ασκώντας παραγωγικές δραστηριότητες ή ερευνητικό έργο. 

«Το μνημόνιο», αναφέρεται χαρακτηριστικά, «χαράσσει τοn δρόμο για την υλοποίηση ενός Τοπικού Συμβολαίου για τη ΘΠΠ Δέλτα Αξιού, δηλαδή ενός κοινού σχεδίου δράσης με έργα μελέτες και δράσεις με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής, αλλά και της αρμονικής συνύπαρξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων».

Υπογραφή από 14 φορείς

Οι 14 φορείς που συνυπογράφουν το Μνημόνιο Συνεργασίας είναι ο Δήμος Δέλτα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χαλάστρας- Καλοχωρίου και Κυμίνων- Μαλγάρων, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας- Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων/Υροτόπων (ΜΦΓΙ-ΕΚΒΥ), ο Μυδοκαλλιεργητικός Σύλλογος «Ο ΑΞΙΟΣ», το Σωματείο Κτηνοτρόφων Αξιού, οι δύο Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Ορυζοπαραγωγών Χαλάστρας, το Δίκτυο Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), η περιβαλλοντική οργάνωση ΑΜΚΕ iSea και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Σχετικές δημοσιεύσεις