Ολοκλήρωση του έργου ανακατασκευής και ασφαλτόστρωσης της οδού Ντερέ – Σκονίζο, που συνδέει τις ΔΕ Πλατανιά και Μουσούρων

​Ολοκληρώθηκε πρόσφατα ένα σημαντικό έργο για την ενδοχώρα του Δήμου
Πλατανιά, η ανακατασκευή και ασφαλτόστρωση της οδού Ντερέ-Σκονίζο, η
οποία βρίσκεται εκτός των ορίων οικισμού Ντερέ της ΔΕ Πλατανιά και του
οικισμού Σκονίζο της Κοινότητας Βατολάκκου , της ΔΕ Μουσούρων. Το
παραπάνω έργο μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, αλλά και τη λήψη των προαπαιτούμενων
εγκρίσεων και διεκδικήσεων, είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
(νυν Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ») του Υπουργείου Εσωτερικών, το
οποίο και αποτέλεσε την πηγή χρηματοδότησής του.
​Με την ολοκλήρωση του παραπάνω έργου από τον ανάδοχο εργολάβο, το
οποίο περιλάμβανε βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού ,
κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων) και
οδοστρωσία με ασφαλτοτάπητα και σκυρόδεμα, εξασφαλίζεται η πρόσβαση
στη γεωργική γη και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις , σε μια ευρεία έκταση
του Δήμου Πλατανιά,ενώ αποτελεί παράλληλα και ιδιαίτερου κάλλους
ποδηλατική διαδρομή .

Σχετικές δημοσιεύσεις