Πάνω από 1700 δήμοι πρόκειται να αποκτήσουν σημεία δωρεάν πρόσβασης σε Wi-Fi μετά την τρίτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Συνολικά 1 780 δήμοι θα λάβουν κουπόνια αξίας 15 000 ευρώ που καλύπτουν το κόστος για την εγκατάσταση δημόσιων σημείων δωρεάν πρόσβασης WiFi μετά την τρίτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων WiFi4EU που πραγματοποιήθηκε στις 19-20 Σεπτεμβρίου 2019. Κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης υποβλήθηκαν περίπου 11 000 αιτήσεις και τα κουπόνια χορηγήθηκαν στους δικαιούχους κατά σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως και τις προηγούμενες φορές. Συνολικά, διατέθηκαν 26,7 εκατ. ευρώ για την παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ώστε να δημιουργηθούν δωρεάν δίκτυα Wi-Fi σε δημόσιους χώρους όπως δημαρχεία, δημόσιες βιβλιοθήκες, μουσεία, δημόσια πάρκα ή πλατείες. Στις δύο προηγούμενες προσκλήσεις 6 200 δήμοι έλαβαν κουπόνια, με προϋπολογισμό 42 εκατ. ευρώ για την πρώτη πρόσκληση (2 800 νικητές) και 51 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη πρόσκληση (3 400 νικητές). Η επόμενη πρόσκληση WiFi4EU θα δημοσιευτεί πριν από το τέλος του 2020. 

Σχετικές δημοσιεύσεις