ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ “ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ- ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΑΣ’’ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ο Δήμος Πλατανιά παρέλαβε το έργο για την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤIOY της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΑΣ », προϋπολογισμού
95.000,00€.
Το έργο ανέδειξε τμήμα του μονοπατιού που συνέδεε για αιώνες την Επαρχία
Σελίνου με την πόλη των Χανίων. Το ιστορικό μονοπάτι είναι γνωστό ως “Βασιλική
στράτα” ή “Στρατολατές” και εικάζεται ότι κατασκευάστηκε την περίοδο της
Ενετοκρατίας.


Το μήκος του διαμορφωμένου τμήματος είναι 4.950 μέτρα, ο μέσος χρόνος
πεζοπορίας 2 ώρες και ο βαθμός δυσκολίας χαμηλός.
Η είσοδος είναι από την Τοπική Κοινότητα Πρασέ του Δήμου Πλατανιά , με
έναρξη στη θέση Βατάλι σε υψόμετρο 950 μέτρων και κατάληξη στη θέση Χωστή. Το
μονοπάτι διανύει μια περιοχή υψηλής φυσικής αξίας στα όρια της Ειδικής Ζώνης
Διατήρησης (ΕΖΔ) του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR 4340008 και ονομασία
“ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ”.

Με την υλοποίηση του έργου εμφανίσθηκαν λιθόστρωτα τμήματά του τα οποία
καλύπτονταν από βλάστηση και χώμα. Οι στερεώσεις και συμπληρώσεις του
αναλημματικού τοίχου έγιναν όπου απαιτήθηκε, με υλικά της περιοχής και με τον ίδιο
τρόπο κατασκευής που είχαν κατασκευαστεί τα διασωθέντα τμήματα. Επιπρόσθετα,
τοποθετήθηκε εξοπλισμός αναψυχής, σήμανση του μονοπατιού και η παροχή
πληροφοριών για την περιοχή.

Το έργο υλοποιήθηκε υπό την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών,
καθώς είχε προβλεφθεί σχετικό υποέργο. Επίσης είχε προηγηθεί προγραμματική
σύμβαση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τη Γενική Διεύθυνση Δασών , καθόσον
τμήμα του είναι σε δασική περιοχή και λόγω του δασικού του χαρακτήρα, η
υλοποίησή του έγινε και με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Δ/νσης Δασών Χανίων.
Το παραπάνω έργο είχε εντάξει ο Δήμος Πλατανιά στο Πρόγραμμα «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 και η χρηματοδότηση του προήλθε από το
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD
LEADER» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

Σχετικές δημοσιεύσεις