ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΙΚΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Στράτος Σιμόπουλος

Στη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής για το «εργασιακό» νομοσχέδιο ο Στράτος
Σιμόπουλος μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Θα μιλήσω πολιτικά. Θα βάλω και διαχωριστικές γραμμές. Ίσως είναι και χρήσιμο
γενικότερα μπροστά στις τεκτονικές αλλαγές που βλέπουμε να συντελούνται στην
αξιωματική αντιπολίτευση.
Ακούω συχνά ότι “δίκιο είναι το δίκιο του εργάτη”. Περισσότερο δίκιο όμως υπάρχει στο
δικαίωμα του εργάτη στην εργασία.»
Επίσης πρότεινε:
-Η ισχύς της δυνατότητας για εργασία 13 ωρών σε δύο εργοδότες να ισχύσει για έναν
εργοδότη σε κλάδους με πολύ χαμηλή ανεργία, όπως η εστίαση.
-Να γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές σε όσους κατά τη διάρκεια απεργιών παρακωλύουν την
προσέλευση στην εργασία όσων το επιθυμούν και
-Να δοθεί η δυνατότητα και στους δημοσίους υπαλλήλους να έχουν πέραν του οκταώρου
τους και άλλη εργασία με τη μορφή μερικής απασχόλησης, με κάποιους όρους βέβαια και
χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Τελείωσε αναφέροντας:
«Πιστεύω ότι το σημερινό νομοσχέδιο θα αποτελέσει μια χρήσιμη βάση για περαιτέρω
ρυθμίσεις. Επιτέλους σε συνθήκες χαμηλής ανεργίας δεν είναι πάντα ο εργαζόμενος το
αδύναμο μέλος στη σχέση με τον εργοδότη.»

Σχετικές δημοσιεύσεις