«Πράσινα Σημεία» σε πέντε δήμους της Ημαθίας, της Πέλλας, της Πιερίας και των Σερρών

Την υλοποίηση πέντε «Πράσινων Σημείων» σε ισάριθμους δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με ευρωπαϊκούς πόρους, έπειτα από την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από τον αρμόδιο περιφερειάρχη, Απόστολο Τζιτζικώστα. Τα πέντε «Πράσινα Σημεία» θα δημιουργηθούν στους Δήμους Βέροιας, Έδεσσας, Νέας Ζίχνης, Πέλλας και Πύδνας – Κολινδρού.
    Οι εν λόγω δομές έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης και την εισαγωγή σύγχρονων ορθών πρακτικών στην καθημερινή συμπεριφορά των πολιτών και των φορέων, σε σχέση με τα σκουπίδια. Ειδικότερα, προωθούνται η πρόληψη στην παραγωγή αποβλήτων, η ενίσχυση των δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, η εκτροπή των αποβλήτων και η αποσυμφόρηση των ΧΥΤΑ, η ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων, η χωριστή συλλογή χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού και γυαλιού και η ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς αναφορικά με τις μεθόδους αξιοποίησης των απορριμμάτων (επαναχρησιμοποίηση, διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση).

Σχετικές δημοσιεύσεις