”Πράσινο φως” από το Υπ.Περιβάλλοντος της μονάδας παραλαβής και διακίνησης υγρών καυσίμων στο Καλοχώρι

''Πράσινο φως'' από το Υπ.Περιβάλλοντος της μονάδας παραλαβής και διακίνησης υγρών καυσίμων στο ΚαλοχώριΗ Απόφαση για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της μονάδας παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων (με σταθμό φορτοεκφόρτωσης υγρών καυσίμων σε σιδηροδρομικά οχήματα) της εταιρείας «CORAL…

Ειδικότερα με την παρούσα απόφαση τροποποίησης της υπ’ αρ. 3786/5.6.15 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εγκρίνεται:

α) η κατασκευή δύο υπέργειων δεξαμενών αποθήκευσης υγρών καυσίμων,

β) η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων,

γ) η προσθήκη 7ης νησίδας φόρτωσης των βυτιοφόρων οχημάτων,

δ) η κατασκευή υπόγειου αγωγού μεταφοράς υγρών καυσίμων συνολικού μήκους 756,30m, μέσω του οποίου θα μεταφέρονται τα καύσιμα σε τερματικό σταθμό φορτοεκφόρτωσης βαγονιών μέσα στην εγκατάσταση και

ε) η κατασκευή σταθμού φορτοεκφόρτωσης υγρών καυσίμων σε βαγόνια με παράκαμψη κατά 350m της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ μέσα στην εγκατάσταση.

Σχετικές δημοσιεύσεις