Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης 370 συμβασιούχων για τις ανάγκες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Στην προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης 370 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τρία έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία χρόνια. Συγκεκριμένα, με προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ θα προσληφθούν 217 άτομα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 66 άτομα τεχνολογικής εκπαίδευσης και 87 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η  πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού (πχ πληροφορικής, οικονομικού, διοικητικού, νομικών, αρχιτεκτόνων, μηχανικών κά) αλλά και γενικών καθηκόντων, καθίσταται αναγκαία για την καλύτερη λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, των δομών φιλοξενίας στην ενδοχώρα και των νέων υπηρεσιών του υπουργείου (τεχνική υπηρεσία, ειδικές γραμματείες). 
Παράλληλα, προβλέπεται πρόσληψη 44 ατόμων με εξειδίκευση στην πληροφορική (εκ των οποίων οι 39 στα ΚΥΤ και τις δομές φιλοξενίας της χώρας), με σκοπό να επιταχυνθεί η ψηφιοποίηση της λειτουργίας των δομών και της διαδικασίας ασύλου.
Ειδικότερα, προκηρύσσονται 60 θέσεις για προσωπικό στα έξι ΚΥΤ της χώρας, 170 θέσεις για τις δομές στην ενδοχώρα και 140 θέσεις για τις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.  
Για τις προσλήψεις που αφορούν στα ΚΥΤ και τις δομές φιλοξενίας προβλέπεται υποχρεωτικά η ύπαρξη εντοπιότητας των υποψηφίων σε επίπεδο δήμου. 
Σημειώνεται τέλος, ότι η έναρξη υποβολής αιτήσεων και η σχετική διαδικασία, η οποία θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά, θα ανακοινωθεί εντός του Νοεμβρίου. 

Σχετικές δημοσιεύσεις