Τι περιλαμβάνουν οι Συμφωνίες, τα Μνημόνια και οι Κοινές Δηλώσεις / Διακηρύξεις που υπογράφηκαν στο πλαίσιο του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας

Συμφωνίες
1 . Συμφωνία στον Τομέα της Παιδείας

Μνημόνια
2. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) ΑΔΜΗΕ – TEIAS στον Τομέα της ηλεκτρικής διασύνδεσης

3. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU)  στον Τομέα των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

4. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU)  ECG- Eximbak στον Τομέα των Εξαγωγών

5. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) EG – Invest in TR στον Τομέα των Επενδύσεων

6. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU)  μεταξύ EG – TOBB στον Τομέα των Επενδύσεων/Επιχειρήσεων

7. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU)  στον Τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών με έμφαση στην Προστασία ΑμΕΑ

8. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) στον Τομέα του Αθλητισμού

Κοινές δηλώσεις / Διακηρύξεις

9. Κοινή Δήλωση /Διακήρυξη για συνεργασία στον Τομέα του Τουρισμού

10.  Κοινή Δήλωση /Διακήρυξη ΓΓΕΤ- TUBITAK για συνεργασία στον Τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας
11. Κοινή Δήλωση/Διακήρυξη για σύγκληση Κοινής Επιτροπής Οικονομίας και Εμπορίου (JEC – JETCO)
12. Κοινή Δήλωση/ Διακήρυξη για συνεργασία στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης

13. Κοινή Δήλωση/ Διακήρυξη για Τελωνειακή Συνεργασία

14. Κοινή Δήλωση/ Διακήρυξη  για τη διοργάνωση Hackathon

15. Κοινή Δήλωση/ Διακήρυξη  για επόμενη σύγκληση τεχνικής Επιτροπής για 2η γέφυρα στον Έβρο – ΕΓΝΑΤΙΑ

Σχετικές δημοσιεύσεις