Αλλάζουν όψη δύο πάρκα της Θεσσαλονίκης

Η σύμβαση του έργου «Αναπλάσεις πάρκων γειτονιάς, Τ.Π.», υπογράφηκε ανάμεσα στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Και Βιώσιμης Κινητικότητας, Σωκράτη Δημητριάδη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας.

Η μελέτη αφορά εργασίες ανάπλασης των πάρκων Βαρώνου Χιρς-Γαμβέτα και Ορέστου-Μακεδονίας-Δελφών στην 5η Δημοτική Κοινότητα και περιλαμβάνει:

Την αντικατάσταση των κατεστραμμένων επιστρώσεων σε δάπεδα
Επενδύσεις σε μικρούς τοίχους και τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού στους χώρους επέμβασης (παγκάκια, καλαθάκια, μπάρα στάθμευσης ποδηλάτων κ.λπ.)
Φυτεύσεις δένδρων-θάμνων-ποωδών φυτών
Εγκατάσταση χλοοτάπητα, αφού προηγηθεί η εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου και αναδιαμόρφωση των χώρων πρασίνου
Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στους παραπάνω χώρους πρασίνου, όπου και θα δημιουργηθούν ράμπες για ΑμεΑ, πλακοστρώσεις για την όδευση τυφλών, όπου απαιτείται, για την ασφαλή κίνηση των πεζών.

Η συνολική δαπάνη που προκύπτει από τη σύμβαση ανέρχεται στα 157.461,12 €. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 06-Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, με τελικό δικαιούχο το Δήμο Θεσσαλονίκης, ενώ οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα 330 ημερών.

Σχετικές δημοσιεύσεις