Ο κλάδος των ΜΜΕ, οι δημοσιογράφοι και τα κράτη μέλη προβαίνουν σε απολογισμό της προόδου όσον αφορά τη βελτίωση της ασφάλειας των δημοσιογράφων

Τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023, η Αντιπρόεδρος κ. Γιούροβα θα κηρύξει την έναρξη του τέταρτου Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τα Μέσα Ενημέρωσης στις Βρυξέλλες.

Εκπρόσωποι των κρατών μελών, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι του κλάδου των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων του Τύπου, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, των περιοδικών και των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης, θα εξετάσουν την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι χώρες της ΕΕ στην εφαρμογή της σύστασης της Επιτροπής του 2021 για την προστασία, την ασφάλεια και την ενδυνάμωση των δημοσιογράφων. Η συζήτηση θα βασιστεί στα προκαταρκτικά πορίσματα ανεξάρτητης μελέτης σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη της ΕΕ για την εφαρμογή της σύστασης.

Η εκδήλωση θα αναδείξει ορισμένες από αυτές τις πρακτικές και θα δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις επ’ αυτών.  Το 2022, παρά τη μείωση κατά 25% των σχετικών προειδοποιήσεων στην ΕΕ, οι απειλές κατά της σωματικής ασφάλειας, οι διαδικτυακές επιθέσεις, οι εκστρατείες δυσφήμισης, οι νομικές απειλές και η λογοκρισία συνεχίζουν να υπονομεύουν την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Τα κράτη μέλη έχουν λάβει διάφορα μέτρα, όπως τη δημιουργία ειδικών δικτύων για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, ειδικών σημείων επαφής και τον ορισμό αξιωματικών συνδέσμων κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων.

Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε σχετικά: «Η δουλειά του δημοσιογράφου δεν πρέπει να είναι επικίνδυνη. Στις δημοκρατίες, οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να μπορούν να ασκούν το επάγγελμά τους με ασφάλεια και ελευθερία. Η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν μια σειρά συστάσεων για τη βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο εργάζονται οι δημοσιογράφοι. Τώρα συζητούμε την μέχρι στιγμής πρόοδο. Ταυτόχρονα, η ΕΕ προάγει ένα ισχυρό, νέο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των δημοσιογράφων, έχοντας πρόσφατα συμφωνήσει τους πρώτους στα χρονικά κανόνες κατά των καταχρηστικών προσφυγών κατά δημοσιογράφων, καθώς και με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις επί του κανονισμού για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.»

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, προσέθεσε τα εξής: «Η ασφάλεια είναι καίριας σημασίας για τη δημοσιογραφία. Συνεργαζόμαστε με τους συννομοθέτες για να εγκρίνουμε, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, έτσι ώστε να εγγυηθούμε αποτελεσματικά τη συντακτική ελευθερία και να αναλάβουμε δράση κατά των κάθε είδους αδικαιολόγητων παρεμβάσεων στις δραστηριότητες των δημοσιογραφικών οργανισμών και των δημοσιογράφων 

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Μέσα Ενημέρωσης, θεσπίστηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία και του σχεδίου δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα, ως μέσο τακτικής ανταλλαγής απόψεων με ενώσεις δημοσιογράφων, τον κλάδο των ΜΜΕ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Σχετικές δημοσιεύσεις