Πώς η Ευρώπη μπορεί να σταθεί μόνη της στα επόμενα πέντε χρόνια

Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ ειναι ανεπαρκής για να διατηρήσει την Ευρώπη ασφαλή στον σημερινό κόσμο της πολιτικής εξουσίας και της αβεβαιότητας.
Τα τελευταία πέντε χρόνια, η εμπιστοσύνη μεταξύ των Βρυξελλών και των κρατών-μελών μειώθηκε, και η πολιτική ήρθε να αποτυπώσει τον χαμηλότερο κοινό παρανομαστή της κοινής γνώμης.
Τα επόμενα πέντε χρόνια αναμένεται να είναι έντονα πιεστικά για την Ευρώπη, ιδιαίτερα καθώς η Ρωσία, η Κίνα και οι ΗΠΑ υπονομεύουν τους πολυμερείς οργανισμούς και αντιμετωπίζουν το εμπόριο, τα οικονομικά δεδομένα και τις εγγυήσεις ασφάλειας ως μέσα για την εξουσία παρά ως παγκόσμια δημόσια αγαθά.
Ο νέος ύπατος εκπρόσωπος θα πρέπει να κινηθεί άμεσα για να αναμορφώσει την ευρωπαϊκή χάραξη εξωτερικής πολιτικής για την άσκηση στρατηγικής κυριαρχίας.

Ο ύπατος εκπρόσωπος χρειάζεται περισσότερη στήριξη σε αυτή την στρατηγική -από βουλευτές, ειδικούς αντιπροσώπους και υπουργούς Εξωτερικών, επιφορτισμένους με ειδικούς ρόλους.
Η νέα ηγετική ομάδα στις Βρυξέλλες πρέπει να επανεθνικοποιήσει την ευρωπαϊκή άμυνα, να οικοδομήσει την αυτάρκεια της Ευρώπης μέσω ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα στο ΝΑΤΟ, και να εξετάσει καινοτομίες όπως ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας.
Η Ευρώπη θα οικοδομήσει μεγαλύτερη ενότητα, μόνο μέσω της αντιμετώπισης των αμφιλεγόμενων ζητημάτων που επικεντρώνονται  στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Ο ύπατος εκπρόσωπος χρειάζεται να διαδραματίσει έναν πολύ πιο ενεργό ρόλο σε αυτές τις συζητήσεις.

Σχετικές δημοσιεύσεις